Skip to content

Telekomünikasyon Sektörü Yeni Dönemde Hızlanmak ve Büyümek İstiyor

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), sektörün Türkiye ekonomisi için itici bir güç olarak büyümesi adına seçimler sonrası değerlendirmelerini paylaştı. Siyasi yarışın kazananı olan Cumhur ittifakının seçim beyannamesindeki telekomünikasyon sektörüne ilişkin maddelere dikkat çeken TELKODER, yeni dönemde ekonomiyi destekleyecek ve dijitalleşen dünyada tüm iş dünyasının altyapısı olan elektronik haberleşme sektörünü daha süratli büyütecek yaklaşımlar kabullenmesi gerektiğini vurguluyor.

Turkiye-2023-telekomunikasyon-sektoru

TELKODER, seçim sürecinde Cumhur ve Millet ittifaklarının paylaştığı seçim beyannameleri ve ortak mutabakatlar kapsamında önemli yorumlarda bulunmuştu. Dernek, gelinen noktada seçim sonrası döneme ilişkin de önemli hatırlatmalarda bulundu. TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci yaptığı açıklamada; “Türkiye ekonomisinin büyümesi ve ülke olarak daha fazla refaha ulaşmamız gerekiyor. Ana sorumluluk siyasilerde olsa da büyümek adına özellikle iş dünyasına önemli bir görev düşüyor. Hizmet veya ürün, ne olursa olsun tüm üretim, hizmet sunumu, pazarlama, satış, müşteri ilişkileri gibi süreçler artık dijital platformlar üzerinden yürüyor. Uzun lafın kısası dijitalleşen dünyanın da iş dünyasının da altyapısını net biçimde telekomünikasyon sektörü oluşturuyor. Bu bakış açısıyla, güçlü bir ekonomi için de güçlü bir pazar haline gelmeliyiz” dedi. Dernek açıklamasını şöyle sürdürdü:

Telekomünikasyon Sektöründe Yapılacaklar Gözden Geçirilmeli

Ak Parti İnternet sitesinde yer alan “Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar – 2023 Seçim Bildirgesi” başlıklı (482 sayfa) belge ve “Yarın Değil Hemen Şimdi – 2023 Seçim Bildirgesi” başlıklı (127 sayfa, ana metnin özeti) seçim bildirgelerinin daha önceden yaptığımız açıklamalar kapsamında Elektronik Haberleşme Hizmetleri açısından tatmin edici olmadığını belirtmiştik. Zira, yapısal sorunların neredeyse çok azına yer verilmişti ve sorunların çözümüne yönelik bir eylem planının detaylarını görememiştik. Telekomünikasyon sektörü artık Türkiye ekonomisinin altyapısını oluşturmaktadır. Böylesine stratejik bir alanın daha detaylı biçimde politikalara dahil edilmesi ve rekabetin daha fazla sağlanması ivedilik taşımaktadır. Sektördeki sorunların çözümü adına alınacak yeni kararlar ile ülke ekonomimizin büyümesine doğrudan katkı sunulurken, yurttaşlarımızın ilgili hizmetlere daha kaliteli ve elverişli şartlarda ulaşmaları da sağlanmış olacaktır.

Öncelik fiber altyapının genişletilmesi olmalıdır

Telekomünikasyon sektörünün büyük bir atılım yapması gerekmektedir. Telekomünikasyon sektörünün, rekabeti net biçimde belirleyen bir büyüme stratejisi ve eylem planıyla geleceğe uyum sağlayabileceği ve bunun da güçlü bir fiber altyapısıyla mümkün olacağından hareketle; öncelikle altyapının büyütülmesi için gerekli yatırımların yapılmasının önünün açılmasını, geçmiş senelerde sektör oyuncularının da mutabık kaldığı ortak altyapının hayata geçirilmesini beklemekteyiz.

Etkin ve uzmanlığın hissedildiği bağımsız kurumlar süreci hızlandırmalı

Sektörlerin gelişmesi için bağımsız kurumların varlığı ve bu kurumların sektör ile birlikte etkin çalışmalar yapması önemli. Telekomünikasyon sektörü büyük bir potansiyel taşıyor ve dijitalleşen dünyada tüm bireysel yaşamı ve iş dünyasını ve dolayısıyla da ekonomiyi sırtlıyor. Bundan sonraki bu yeni dönemde politikacıların ve ilgili kurumların telekomünikasyon sektörünün gerçek anlamda önünü açması gerekiyor.

Bağımsız kurullarla ilgili yapısal sorunların giderilmesi, fiber altyapının büyütülmesi, rekabetin sağlanması, internet ve haberleşme üzerindeki vergilerin indirilmesi, sabit geniş bant yaygınlığında en az OECD seviyesine ulaşılması, internet değişim merkezi kurulması ve geliştirilmesi adına sürdürülecek çalışmaların hızlandırılması, bulut ve veri merkezleri hizmetleri alanında yatırımların önünün açılması ve bu alanlarda teşviklerin artırılması gibi konularda ivedi hareket edilmesini beklemekteyiz.

Kaynak: https://telkoder.org.tr/telekomunikasyon-sektoru-yeni-donemde-hizlanmak-ve-buyumek-istiyor/