Skip to content

Terimler sözlüğü, internet terimleri, bilişim terimleri ve Türkçe anlamları, bilgisayar terimleri açıklamalarını içermektedir. Ne nedir açıklama ve detaylı bilgilerini İnternet üzerinde bulabileceğiniz en geniş kapsamlı bilişim, telekom, bilgisayar, internet terimleri sözlüğü.

FXS Nedir?

Gateway cihazlarının Analog bir telefon makinesi bağlamaya uygun, telefon makinesini çalıştıracak elektrik verebilen, çalma sinyali ve çevir sesi üretebilen ve telefon makinesinin ahizesinin açık veya kapalı olduğunu algılayabilen portuna verilen addır. Gatewaylerin FXS portlarına basit bir telefon makinesi veya telefon santralinin dış hattı bağlanarak görüşme yapılabilir.

FXO Nedir?

Tıpkı analog bir telefon makinesi gibi telefon hatlarına (çevir sesi üreten hatlara) bağlanabilen, bu hatlara ahize açık / ahize kapalı bilgisini ve ses sinyallerini gönderebilen gateway portuna verilen genel addır. Gateway’lerin FXO portlarına telefon hatları veya santral dahili hatları bağlanarak gateway tarafından gelen görüşmenin bunlara aktarılması sağlanabilir. VoIP hattını Analog hatta dönüştürür. Analog porta türk telekom gibi bir operatörden gelen ve ucunda çevir sesi olan hat bağlanır. FXO portuna analog telefon bağladığınızda çevir sesi alamazsınız. Örnek analog bir türk telekom hattını IP Santral ile kullanmak istiyorsanız FXO ihtiyacınız olur. Analog dış attı alıp SIP hattına dönüştürür.

Bulut Santral Nedir?

Bulut teknolojisi üzerinden, herhangi bir yatırım yapmadan internet üzerinden kullanılan bir iş telefon santral hizmetidir.

WAN Nedir?

Birbirinden farklı coğrafi yerlerde bulunan bilgisayarların birbirleri ile veri alışverişini sağlamak üzere oluşturulan bilgisayar ağıdır. Örneğin farklı şehirlerde bulunan şirket merkezi ve şubeler arasındaki veri haberleşmesi için bir Geniş Alan Ağı oluşturulması gereklidir.

DECT (digitally enhanced cordless telecommunications) Nedir?

El cihazı ile baz ünitesi arasındaki sayısal yayınla haberleşen kablosuz yani telsiz telefonlardır.

AOC (Advice Of Charge) Nedir?

ISDN bağlantılarda yapılan görüşmenin ücretinin iletilmesi hizmetidir.

Port Nedir?

Giriş, soket veya bağlantı noktası anlamında kullanılan bir bilgisayar terimidir. Fiziksel port ve sanal port (fiziksel olmayan) olarak ikiye ayrılır.
Fiziksel port ile kastedilen bilgisayar bileşenlerinde bulunan ve fiziksel bağlantıda kullanılan bir donanım yuvasıdır.
Sanal port, bilgisayar kullanırken ağ ve internet üzerinde veya bir yazılım vasıtasıyla yönlendirilen mantıksal bağlantı noktalarıdır. İnternet ortamında kullanılan port , sanal port diye açıkladığımız terimi ifade etmektedir.

SIP Nedir?

SIP, ingilizce Session Initiation Protocol yani Oturum Başlatma Protokolü’nün kısaltmasıdır. Ses, video, anlık mesajlaşma ve diğer multimedya oturumlarını içeren etkileşimli kullanıcı oturumlarını başlatan ve yöneten bir protokoldür. Bir 3GPP (Üçüncü Nesil Ortaklık Projesi) sinyal protokolüdür. IP Üzerinden Ses (VoIP) ‘de kullanılan başlıca sinyal protokollerinden biridir.

LAN (Local Area Network) Nedir?

Yerel Alan Ağı. Bir şirket içindeki bilgisayarlar birbirleri ile haberleşebilmeleri için oluşturulan ağdır. Kısaca LAN, local area network olarak adlandırılır.

ADSL2 Nedir?

İngilizce Asymmetric Digital Subscriber Line2 teriminin kısaltmasıdır. Daha yüksek veri hızlarına ulaşmayı sağlayan ve uygun santrale daha uzak mesafedeki istemcilerin de bağlanmasına izin veren ADSL standartıdır.

Router (Yönlendirici) Nedir?

Bir networkü başka bir network ile konuşturmak (birbirleri ile iletişim kurabilir hale getirmek) için gerekli olan cihazlardır.

Codec Nedir?

IP ağları üzerinden ses iletiminde sesi gönderen tarafın sıkıştırması alıcı tarafta ise bu sıkıştırılmış paketlerin açılarak tekrar ses haline dönüştürülmesinin standartlarını belirler.

G.711 Nedir?

64 kbps, yüksek kalite, düşük işlemci yükü gerektiren ses codec’i

DID veya DDI Nedir?

Çalışana verilen bir numara ile dışarıdan arayan bir kişinin doğrudan dahili telefona ulaşmasıdır.

GPRS Nedir?

General Package Radio Service. GSM şebekesi üzerinden veri transferi (internet erişimi) için kullanılan protokol.

EDGE Nedir?

Açılımı “Enhanced Data rates for GSM Evolution” olan EDGE, resmi olarak 2.9G ismine sahip olsa da bugün kullanıcılar tarafından “2G” olarak adlandırılıyor. EDGE, teorik olarak 1 Mbit/sn hız sunabilse de sunulan hız gerçekte 400 kbit/sn civarlarında oluyor. EDGE, GPRS’e göre birkaç kat daha iyi hız sunuyor ve web sitelerini çok hızlı açamasa da açabiliyor.

ISDN NEDİR ?

Integrated Services Digital Network (Tümleşik Hizmetler Sayısal Şebekesi) sözcüklerinin başharflerinden oluşan ISDN; ses, görüntü, veri gibi her türlü bilginin sayısal bir ortamda birleştirilip aynı hat üzerinden iletilmesinin sağlandığı bir haberleşme ağıdır. İletim kalitesi normal telefon hattından daha yüksektir. ISDN hata oranı düşük, güvenli ve sınırsız bir haberleşme sağlar. 

3G Nedir?

Mobil internetin doğuşu, aslında 3G’nin tanıtılmasıyla oldu. Üçüncü jenerasyon mobil iletişim standardı, 28 Mbit/sn’ye kadar hız sunabiliyor. 3G bağlantısı, cep telefonunuzla internetten rahatlıkla video izlemenize, uygulama indirmenize ve internette akıcı olarak dolaşmanıza izin veriyor.

4G ve LTE Nedir?

4G kabaca 100 Mbit/sn hız sağlayabiliyor. “Long Term Evolution”ın kısa hali olan LTE ise 4G’yi geliştiriyor ve bağlantı hızını yaklaşık 300 Mbit/sn’ye çıkarıyor.

VDSL Nedir?

VDSL (Very High-bit-rate Digital Subscriber Line) ADSL e çok benzeyen DSL teknolojisi. Telefon ve ISDN servislerinin yanında geliş yönünde 55.2 Mbps, gidiş yönünde 19.2 kbps-2.3 Mbps arası hızlara çıkar. VDSL, ADSL’de olduğu gibi frekans bölmeli çoğullama uygulamakta, transmisyon hızları aynı ise simetrik olarak da çalışabilmektedir.
VDSL’in ADSL den en belirgin farkı iletim mesafesinin azlığındadır. 13 Mbps hız için 1.5 km, 55.2 Mbps için 300 m lik mesafelerden daha öteye erişememektedir. VDSL’in temel bir kullanım alanı, FTTN (Fiber to The Neighborhood) uygulamalarında görülmektedir. Santraldan gelen fiber hattının sonlandığı bir optik ağ ünitesi (ONU) ile ev ya da işyerine bağlı olan tek bir bakır hat arasında uygulanır. Binanın yakınlarına kadar gelen fiber hattını, evlere eski ya da yeni döşenen bakır hatlar üzerinden bağlamaktadır. Ya da bir gökdelenin bütün katlarına VDSL ile katlararası kısa mesafeli hatlarla ulaşılabilmektedir. ADSL ise her kattan santrala kadar uzanan bakır hatlarda kullanılır. VDSL, gelecek vaadeden bir teknoloji olarak görülmektedir.

ADSL Nedir?

İngilizce Asymmetric Digital Subscriber Line teriminin kısaltmasıdır. İnternet bağlantısı için en çok kullanılan bağlantı tekniğidir. Standart bakır telefon telleri üzerinden daha fazla veriyi ses ve görüntü iletişimini aynı anda sağlayabilen bir modem teknolojisidir.

QoS Nedir?

Üzerinden hem veri hem de ses paketleri geçen bir router’in ses paketlerini tanıyarak bunları bekletmeden öncelikli olarak gönderebilmesi özelliğidir.

DialThru Nedir?

Üzerinden arama geçirebilen cihaz. Örneğin telefon hatları ile santral arasına seri olarak bağlanabilen bir VoIP Gateway, internet üzerinden gelen VoIP çağrısını telefon santraline aktarabildiği gibi, telefon hatlarından gelen bir çağrıyı da hiçbir engelleme yapmadan santrale aktarabilir.

CLIP  (Caling Line Identification Presentation) Nedir?

Telefon aramalarında arayan numaranın gösterilmesi.

Fail Safe Nedir?

VoIP Gatewayler için kullanılan Fail Safe, arıza durumunda iletişimin kesilmesini engelleyen işleve verilen addır. Örneğin telefon santralinize bağlı gateway cihazı tüm uzak mesafe aramalarını VoIP üzerinden göndermek üzere programlanmış olsun. Ancak gerek internet bağlantısında gerekse gateway’in karşı ucuna erişiminde bir sorunla karşılaşıldığında, başka bir deyişle VoIP hizmeti geçici olarak devre dışı kaldığı bir anda uzak mesafe araması yapılacaksa bu arama otomatik olarak telefon hatlarından da gönderilebilir. Bu özellik, internette bir kesinti olduğunda iletişiminizin kesilmemesi için tasarlanmıştır. Birçok gateway bu durumda kullanıcıya bilgi vermeden otomatik olarak Fail Safe mekanizmasını çalıştırır.

Softphone Nedir?

İngilizceden çevrilmiştir-Yazılım telefonu, özel donanım yerine genel amaçlı bir bilgisayar kullanarak İnternet üzerinden telefon görüşmeleri yapmak için kullanılan bir yazılım programıdır. 

CLIR Nedir?

Telefon aramalarında arayan numara bilgisinin gizlenmesi / gösterilmemesi.

TRUNK Nedir?

İki nokta arasında iletişim kanalı. Tipik olarak, birçok aramayı kaldırabilecek anahtarlama merkezleri ile veri sinyalleşmesi arasındaki yüksek bant genişliklerine sahip telefon kanalları olarak adlandırılır.

H323 Nedir?

H323, bir bilgisayar ağı üzerinden sesli ve görüntülü iletişim sağlayan bir dizi protokolü tanımlayan, ITU-T tarafından belirlenen bir dizi standarttır . H323 VoIP üzerinden arama yapmak için kullanilir. SIP Protokolünden önce yaygın olarak kullanılmaktaydı.

ISDN PRI NEDİR ?

üzerinden aynı anda 30 adet 64 kbps lik ( 2 mb ) aktarım yapabilen ısdn bağlantı türü. aynı anda 30 telefon görüşmesi yapılabilir.

ISDN BRI NEDİR ?

üzerinden aynı anda 2 adet 64 kbps lik aktarım yapabilan bağlantı türü .aynı anda 2 telefon görüşmesi yapılabilir.

PSTN Nedir?

Kamuya açık telefon şebekesine verilen genel addır

UMTH Nedir?

Ülkemizde 1 Ocak 2004 itibari ile sabit hatlardan şehirlerarası, milletlerarası ve GSM yönlerine telefon hizmeti için tekel uygulaması kaldırılmış ve bu konuda çeşitli firmalara lisans tahsisine başlanmıştır. Bu lisanslara sahip firmaların pazara girmesi ile alternatif operatörler, UMTH operatörleri oluşmuştur.

IAX2 Nedir?

Inter-Asterisk eXchange Protocol (şimdi yaygın olarak IAX2 anlamına gelir) etkileşimli kullanıcı oturumları (hem ses hem de video) kurmak için bir Asterisk iletişim protokolüdür ve her türlü kodek destekler.

GSM Nedir?

GSM açılımı “Global System for Mobile Communications” olan Türkçesi, “mobil iletişim için küresel sistem” anlamına gelen cep telefonu iletişim protokolüdür. Önceleri ETSI’nin “Groupe Spéciale Mobile” (Fransızca Mobil İletişim Özel Grubu) isimli alt kuruluşunun ismini taşıyan GSM daha sonraları sistemin küresel bir çapa ulaşmasıyla yeni adıyla anılmaya başlandı. En yaygın olan cep telefonu standardı olarak 212 ülkede 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılmaktadır. En kullanışlı özelliklerinden birisi kullanıcıların aynı hat ile değişik ülkelerden görüşme (roaming) yapabilmeleridir. Tüm GSM standartları, hücresel ağ kullanır ve dolaşım sırasında bile hücreler arası geçiş yapma kabiliyetine sahiptir (dolayısıyla, teoride, eğer kapsama alanından çıkmazsanız, cep telefonu ile tüm dünyayı telefon konuşmasını kesmeden dolaşmak mümkündür!).

ISP Nedir?

ISP, Türkçe karşılığı “İnternet Servis Sağlayıcı” olan ve bu kapsamda ISS tabiriyle de aynı karşılığa gelen bir terimdir. Herhangi bir ücret karşılığı, kişisel veya ofis bazında internet bağlantısı hizmeti sunan firmaların genel ismi ISP olarak geçmektedir.

VPN Nedir?

VPNVirtual Private Network (Sanal Özel Ağ) teriminin kısaltılmış halidir ve en temel anlamıyla internete başka bir IP adresi üzerinden bağlanmanızı sağlayan hizmettir. VPN, bağlantınızı güvenli hale getirir ve herhangi bir ağa bağlanırken sizin bağlantınızı şifreler ve kimliğinizin bulunamamasını sağlar. Aynı zamanda ülkenizdeki yasaklı sitelere, kısıtlanmış sitelere veya IP’lere yine VPN sayesinde bağlanabilirsiniz. Aynı zamanda VPN sistemi gönderdiğiniz, aldığınız tüm verileri kendisi şifrelediğinden 3. şahısların ne yaptığınızı görmesine izin vermeyen bir güvenlik sistemi olarakda kullanılabilir.

0850 Numaraları Nedir?

0850 alan kodu ile başlayan numaralar göçebe (nomadic) numaralardır. Yani bir şehirden diğerine yada bir mahalleden diğerine taşınırken sabit hattınızın transferi için başvuru yapıp günlerce beklemek zorunda kalmazsınız.Gittiğiniz her yere sabit hattınızı yanınızda götürürsünüz. Numaranızın belli bir adrese bağlanma zorunluluğu yoktur.VoIP ve Telekomünikasyon dünyasında bu tip numaralara DID (Direct Inward Dialing) numarası denir.

Numara Taşıma Nedir?

Kurumlar ve firmalar, kullanmış oldukları sabit hatlarını, numara değiştirmeden Voip yani Voice Over Internet Protocol hizmetine taşıyabilmektedir. Bu sayede bu numara taşıma işlemiyle Voip sisteminin sunmuş olduğu tüm avantajlardan yararlanmak da mümkündür. Voip hizmetleri, anlaşmalı olunan STH lisanslı voip operatörler aracılığı ile verilmektedir ve oldukça hızlı ve basit bir işlemdir.

STH Nedir?

Sabit Telefon Hizmeti (STH) lisansı iletişim teknolojisinin vazgeçilmezi olan telefon hizmetinin şehiriçi alanlarda şehirlerarası iletişimde ve/veya uluslararası yapılan telefon görüşme sunulabilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sunulan bir lisanstır

Bilişim Nedir?

insanların teknik, ekonomik ve toplumsal iletişimde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, düzenli ve akla uygun bir biçimde, özellikle bilgisayarlar ve benzeri elektronik aygıtlar aracılığıyla işlenmesi bilimi.

Gateway Nedir?

Ağ geçidi, bir ağdan alınan verileri farklı bir ağ tarafından kullanılabilecek bir biçime dönüştüren bir iletişim cihazı veya düzeneğidir. Bir ağ geçidi, iki farklı bilgisayar sistemi veya veri ağı arasındaki protokolleri ve zamanlamayı ayarlayabildiğinden, genellikle bir köprüden daha fazla zekaya (işleme işlevi) sahiptir. Bir ağ geçidi, temel işlevi ağ noktaları arasında veri geçişi yapmak olduğunda da bir yönlendirici olabilir.

WebRTC Nedir?

WebRTC (Web Gerçek Zamanlı İletişimi) serbest olduğu açık kaynak sağlayan proje web tarayıcıları ve mobil uygulamalar ile gerçek zamanlı basit aracılığıyla iletişim (RTC) uygulama programlama arayüzleri (API). Doğrudan eşler arası iletişime izin vererek , eklenti yükleme veya yerel uygulamaları indirme ihtiyacını ortadan kaldırarak sesli ve görüntülü iletişimin web sayfalarında çalışmasına olanak tanır.

Customer Premises Equipment (CPE) Nedir?

Müşteri tesis ekipmanı (CPE), telefon, adaptör, ağ geçidi, telefon santrali gibi müşteri lokasyonunda tutulabilen telekomünikasyon ekipmanlarına denir. Ürünler operatör veya ağ üzeirndeki herhangi bir iletişim noktasında değil, kullanıcının yada müşterinin kendisine ait ofis yada işletmesinde konumlandırılmalıdır.

İlgili Aramalar: terimler sözlüğü, internet terimleri, bilişim terimleri ve Türkçe anlamları, bilgisayar terimleri açıklamaları

Teknoloji Sözlüğü, Bilişim Terimleri ve İnternet Terimleri Video Anlatımı

PDF Sözlükte bilgisayar yazılımı ve donanımı, veri işleme, bilgisayar ağları, elektrik ve elektronik mühendisliği gibi alanlardaki terimler yer almaktadır.