skip to Main Content

BTK, güvensiz olduğu tespit edilen Mikrotik marka Wi-fi Modem Router’ın piyasaya arzını yasakladı, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verdi

Kurumumuz tarafından mülga 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (mülga Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)) ile Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetleri sonucunda; aşağıda yer alan listede sayılan üreticiye ait olan ve aynı listede türü/markası/modeli belirtilen ürünlerin güvensiz olduğu tespit edilmiştir.

Güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GÜVENSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLEN CİHAZ LİSTESİ

Üretici    Cihaz Türü                                            Cihazın Markası                                        Cihazın Modeli
İnternetten Teknoloji Bilişim San. Ve Tic. Ltd. Şti. Wi-fi Modem Router                                   MIKROTIK                                                SXTsq Lite5
https://www.btk.gov.tr/duyurular/kamuoyuna-duyurulur-guvensizlik-tespiti