Skip to content

Distribütör nedir?
Bir ürün veya hizmeti üretici ile dağıtım kanalındaki (tedarik zincirindeki) diğer firmalarla buluşturan ana dağıtıcıdır. Alt varlık tipik olarak bir perakendeci veya katma değerli satıcıdır (VAR), ancak aynı zamanda bir toptancı da olabilir.

Distribütör, üretici ile alt işletme arasında aracı görevi gören entegre bir tedarik zinciri bileşenidir. Dağıtım sürecini yumuşatmaya yardımcı olan temel hizmetleri eklerken, yukarı ve aşağı kuruluşlar arasındaki boşluğu kapatır.

Bir distribütör tipik olarak birden çok üretici ve birden çok alt kuruluşla çalışır. Her üretici için, ürünlerini perakendecilere, katma değerli dağıtıcılara veya toptancılara satması için üreticiyle aynı fikirde olan bir temsilci olarak hizmet eder.

Katma Değerli Distribütör Ne demek?

Birden fazla marka portföyü ile daha kapsamlı, yenilikçi ve geniş bayi ağı olan firmalara denir.
Katma Değerli Distribütörler;

  • Stok envanterlerini kendileri sağlarlar.
  • Kendi depolarını işletirler.
  • Sattıkları ürünler konusunda eğitimini verecek düzeyde bilgiye sahip olurlar.
  • Kendilerine ait özel satış ekipleri vardır.
  • Ürün satışından sonraki sürece de dahil olurlar.
  • Kendi teknik personelleri vardır.
  • Bayilerin yanı sıra son kullanıcılara da hitap eder.
  • Kullanıcılara teknik aksaklık, arıza vb. durumlarla karşılaştıklarında destek sağlarlar.

Farkları

En temel farkı ürünü pazarda sattıktan sonraki sürece de dahil olmalarıdır.
•Ürünü kendi üretmiş gibi tanıtıp anlattıktan sonra satışa sunar.
•Ürünle ilgili her süreçte kullanıcının yanında olur.
•Geniş bir ürün yelpazesi mevcuttur.

Avantajları

Sağlanan bu hizmetler ile Katma Değerli Distribütörlük yapan firmalar kısa zamanda pazarda adını duyurmuş ve diğer markaların önüne geçmiş olur. Hizmet kalitesinden dolayı, kataloglarına ekledikleri yeni ürünler de tercih edilmeye başlar. İlerleyen süreçlerde markanın tanınmasıyla ve ürünlere talebin artması ile beraber dağıtıcının olduğu ülke çapında bayiliklerde de artış olur ve daha fazla sektörde gerekli ürün ihtiyacının karşılanmasını sağlar.

Bayiliklerin artmasının avantajı Ana dağıtıcı firmanın bulunduğu bölge haricinde de hizmetin sekteye uğramadan satış ve satış sonrası tüm sürecin düzenli bir şekilde işlemesini sağlar. Ürün yelpazesi, ürün satışı oranı ve hizmet kalitesi arttıkça aynı ve benzer yan sektörlere ait rakip markalarında dikkatini çeker. Ülke genelinde diğer markaların Distribütörlüğünü üstlenmiş firmaların pazarda daha pasif kalmasıyla aktif olarak tercih edilen dağıtıcı firma diğer üretici firmalarında kendilerini tercih etmesini sağlar.

Böylelikle pazarda benzer ve yan sektör ürünleri satan rakip firmalar tercih edilmemeye başlar ve satış oranları minimuma indirgenmiş olur. Bu sayede Katma Değerli İthalatçılık yapan firmalar pazarda daha aktif rol alırlar ve diğer dağıtıcı firmaların önüne geçmiş olurlar.

Bayi, Satıcı (Reseller) Nedir?

Bayi, başka bir kişiden, şirketten veya distribütörden satın aldığı bir ürün veya hizmeti satan kişi veya şirkettir.

Şirketler, sipariş işlemlerini basitleştirmeye yardımcı olmak için bir satıcı, bayi (reseller) kullanır. Örneğin, birkaç farklı ürünü yada hizmeti kullanarak bir şey inşa eden bir şirket, birden fazla şirket ve ilgili kişiyle çalışmak zorunda kalmalarını gerektirir. Bayi, birden fazla konumdan iletişim kurmak ve sipariş vermek zorunda kalmadan siparişi vermek için bu şirkete tek bir iletişim noktası oluşturur.

Bayi ve Distribütör Arasındaki Fark ve Benzerlikler Nelerdir?

Bayi” ve “distribütör” terimleri genellikle bir üreticiden mal veya hizmet satın alan ve ardından bu tür mal veya hizmetleri perakendecilere ve tüketicilere dağıtan veya yeniden satan kuruluşları tanımlamak için birbirinin yerine kullanılır.

Distribütör genellikle üretici ile ortak olarak hareket eder, genellikle dağıtım kanalında ilk sırada yer alır ve üretici ile daha yakından ilişkilidir. Güçlü bir distribütör ilişkisi, yeni veya mevcut bir pazarda marka bilinirliği olmayan yeni bir şirket için harika olabilir. Distribütör genellikle doğrudan üreticiden satın alır, ürünün envanterini tutar, satış sonrası hizmetler sunar ve ürünü satıcılara ve bazen son kullanıcılara yeniden satar. Genellikle ürün için pazarlama sorumlulukları üstlendiğinden veya ürünün yeniden satışı için düzenleyici veya devlet onayları alma yükümlülüğü üstlenir.

Bayi yada satıcı genellikle üretici ile daha az yakından ilişkilidir ve genellikle distribütörlerden ürün satın aldığı için bazen üretici ile doğrudan bir ilişkisi yoktur. Satıcılar genellikle bir ürün envanteri tutmaz veya satış sonrası hizmetler sunmaz. Satıcılar genellikle yalnızca son kullanıcılara veya toptancılara satış yapar. Yerleşik ve tanınmış bir ürüne sahip bir üretici için, satıcılar ürün pazarını geliştirmeye daha az yatırım yaptıkları ve bu nedenle üretici için daha yüksek kar marjları sağladıkları için bayi ilişkisi en karlı olabilir.

Bir satıcı veya distribütörle yapılan herhangi bir anlaşma, yasal uyumluluk yükümlülükleri, pazarlama yükümlülükleri, münhasırlık ve tazminat yükümlülükleri de dahil olmak üzere, bu tür anlaşmalarla ilgili çeşitli konuların tümünü yeterince ele aldığından emin olmak için danışman tarafından uygun şekilde belgelenmeli ve gözden geçirilmelidir.

Ana dağıtıcı ve toptancı arasındaki fark nedir?

Günümüzün tedarik zincirleri distribütörleri ve toptancıları içerebilir ve bunların nasıl farklılaştığı her zaman net değildir. Bazı kaynaklar onlara aynı şekilde davranır, ancak sağladıkları hizmetlerde temel farklılıklar vardır.

Bu farklılıkları anlamak için distribütörlerin ve toptancıların genel tedarik zinciri ekosistemine nasıl uyduğunu anlamak önemlidir.

Distribütör, ürünleri üreticiden alt kuruluşlara taşıyabilir. Tipik bir senaryoda, tedarikçi malzemeleri üreticiye teslim eder. Üretici bu malzemeleri ürün üretmek için kullanır, ardından bunları dağıtıcısına gönderir. Ana dağıtıcı, ürünleri perakendeciye veya Katma Değerli Bayilerine teslim eder, ardından müşteriye satar.

Tabii ki, tedarik zincirleri genellikle çok daha karmaşıktır ve tedarik zinciri yönetimi gerektirebilir. Birden fazla tedarikçi birden fazla üreticiye malzeme sağlayabilir, bir ana dağıtıcı birden fazla üreticiden ürün satın alabilir ve bir perakendeci birden fazla müşteriye ürün satabilir. Bir ana dağıtıcı, ürünleri doğrudan müşterilere bile satabilir.

Ayrıca toptancı, ürünleri doğrudan üreticilerden ve diğer ana dağıtıcılardan satın alabilir ve ardından ürünleri perakendecilere satabilir. Bir üretici ayrıca birden fazla dağıtıcı ve toptancı ile çalışabilir ve doğrudan perakendecilere veya müşterilere satabilir.

Ürün teslimi, şemaya yansıtılandan başka biçimler de alabilir, ancak tipik olarak bu modeli veya benzer bir şeyi izler. Bu, toptancı ve distribütörün ürünleri doğrudan üreticiden satın alabileceği ve ardından perakendeciye satabileceği anlamına gelir. Bu aynı zamanda toptancı ve ana dağıtıcı rollerinin sıklıkla karıştırıldığı anlamına gelir.

Karışıklığın bir kısmı, toptancı ile aynı işlevlerden bazılarını yerine getiren bir dağıtıcıdan geliyor. Bununla birlikte, dağıtıcının sorumlulukları genellikle çok daha karmaşıktır. Ayrıca Ana Dağıtıcı, üretici ve perakendeci ile ödeme ve tedarik işlemleri gibi daha aktif bir rol üstlenir. Bir kanal stratejisi oluşturma araçlarına sahip olmayan üreticiler genellikle distribütörlere çalışan dış kaynak kullanır.

Distribütörler ayrıca, üreticiler adına satış öncesi eğitim, roadshow’lar veya demolar gibi stratejiler kullanarak satıcıları yeni ürünler hakkında eğitmek için sıklıkla daha proaktif bir yaklaşım benimserler. Ayrıca sözleşme müzakeresi, pazarlama veya ürün garantileri dahil olmak üzere tedarik süreci etrafında hizmetler sağlayabilir. Buna karşılık, toptancılar öncelikle ürünleri büyük miktarlarda satın almaya, daha küçük birimlere ayırmaya ve karla satmaya odaklanır.