skip to Main Content

Santral anons seslendirme örneklerini aşağıdaki bölümden dinleyebilir ve seçim yapabilirsiniz. Fon müzikleri, santral anons sesleri, bekleme müzikleri ihtiyaçlarınızı Nolto Bilişim tecrübesi ile çözebilirsiniz. Profesyonel bir kurumsal kimlik ve prestij için firmanızı arayanları otomatik olarak bir IVR sistemi (telesekreter) ile karşılamak, tuşlama yaparak istediklere yere ulaşmalarını sağlamak, durum bilgisi (meşgul, cevapsız vb..) bilgileri vererek gerektiğinde mesaj bırakmalarını sağlamak ve mesai saatleri dışında özel mesajlar ile karşılama yapan sistemler kullanmak gerekir.

Santral Seslendirme Fiyatları ve Örnekleri (IVR-Telesekreter)

Santral Seslendirme anons ve bekletme müzikleri istenilen melodiye göre yapılabilir profesyonel stüdyomuz ile kaliteli kurumsal ses örnekleri ile daima yanınızdayız. Karşılama Müzikleri (Anonsları),Anons seslendirme,Fon müzikleri,Jingle Seslendirme,Santral Seslendirme Müzik Ve Fonları,Santral Anons Ve Seslendirme,Bekletme Müzikleri

Santral anons örnekleri için sayfamızda bulunan referanslarımızı dinleyebilirsiniz ve ses bankamızdan seçeceğiniz uzman seslendirmen kadromuzdaki sesler ve santral fon müzikleri ile bizlerden teklif alabilirsiniz. Santral seslendirme hizmetleri “aynı gün” teslim edilmektedir. Santral seslendirme hizmeti ile ilgili detayları ve fiyat bilgisini iletişim sayfamızdan müşteri temsilcimize ulaşarak alabilirsiniz.

santral seslendirme - ivr telesekreter anons kaydı

Santral seslendirmenin, firmaları arayan müşterilerde olumlu bir izlenim bıraktığı, profesyonel bir karşılama anonsunu duyan müşterinin şirkete bakış açısının olumlu olduğu yönünde bir gerçek var. Santral seslendirme genellikle kurumsal firmalar tarafından tercih edildiği için arayan kişiler telefonda profesyonel bir karşılama anonsu duyduklarında kurumsal bir firmayı aradıkları izlenimini edinmektedir.

Santral seslendirmenin, firmaları arayan müşterilerde olumlu bir izlenim bıraktığı, profesyonel bir karşılama anonsunu duyan müşterinin şirkete bakış açısının olumlu olduğu yönünde bir gerçek var. Santral seslendirme genellikle kurumsal firmalar tarafından tercih edildiği için arayan kişiler telefonda profesyonel bir karşılama anonsu duyduklarında kurumsal bir firmayı aradıkları izlenimini edinmektedir.

Profesyonel seslendirme sanatçılarının yer aldığı ses bankasından demolarını dinleyip seçeceğiniz her sesin bir kaşe bedeli mukabili çalıştığını hatırlatmak isteriz. Bu nedenle fiyatlar seçilen seslendirmene göre değişiklik göstermektedir.

Ek olarak santral seslendirme fiyatları, kelime birim fiyatları üzerinden fiyatlandırılmaktadır. Bu yüzden son bütçeleme “kelime sayısı + seçilen seslendirmenin kaşe bedeli” göz önünde bulundurularak yapılır.

(Firma) hoşgeldiniz. Welcome to (Firma)
Dahili numarayı biliyorsanız lütfen tuşlayınız. Bilmiyorsanız,
(Departman) için 1’i,
(Departman) için 2’yi,
(Departman) için 3’ü,
(Departman) için 4’ü,
Santral’e bağlanmak için lütfen 0’ı tuşlayınız.
Telefonunuzu şimdi aktarıyorum, lütfen bekleyiniz.
Beklettiğimiz için özür dileriz.
(Firma) aradığınız için teşekkür ederiz.
Şirketimiz şu anda mesai saatleri dışındadır, bize haftaiçi hergün 09-18 ve cumartesi günleri 09-14 saatleri arasında ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında veri işleyen şirketlerin kullanıcılara bildirmekle yükümlü olduğu Kişisel Verileri Koruma Aydınlatma metni seslendirme (KVKK Anons Seslendirme) hizmeti için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bulut santral, Yeastar, 3CX, Karel, Netaş, Alcatel, Telesis, Siemens, Panasonic, Multitek, LG, Nortel, Cisco, Genesys, Alotech, Tegsoft, Grandstream, 2N, Ascom, AudioCodes, Avaya, Bang & Olufsen, BlueGate, Cisco, Digicom, Easygate, Ericsson, Fortel, Gigaset, GoldStar, Grandstream, iPECS, Karel, LG, Linksys, Matrix, Motorola, Multitek, NEC, Netaş, Nortel, Panasonic, Pelikan, Philips, Polycom, Samsung, Siemens, Snom, Soho, Stargate, Superfone, Tecom, Telcom, Telesis, Telpaş, Telsam, Tenovis, Ttec, Vopstar, Woxcom, Xpeech, Yealink, Yeastar, Zycoo, Synway, bulutsantralim, vodafone, turkcell, isnet, sanal santral, netgsm, kobikom, digicell, nolto, verimor, turknet, ip santral, hibrit santral, analog santral, voip hizmetlerinde santral anons ve seslendirmeye ihtiyacınız olacaktır.

SANTRAL SES KAYDI AYDINLATMA METNİ Örneği

Telefon Görüşmeleri Kaydı İçin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Aydınlatma Metni

Yargıtay Başkanlığı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVK Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, Kurumun yetkilileri ile telefon yoluyla iletişime geçen gerçek kişilerden elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak KVK Kanunu’nun 10.Maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla paylaşılmaktadır.  Hazırladığımız aşağıdaki Aydınlatma Metni, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri, aktarılacağı kişilere ilişkin olarak haklarınız bilginize sunulmuştur.

Telefon Görüşmeleri Kaydı Faaliyetinin Yasal Dayanağı, Toplama Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KGF santral sistemi vasıtasıyla ve sadece operatörle yapacağınız sözlü görüşme sırasındaki ses kaydı yoluyla toplanmakta ve saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun’un m. 5/2-(f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ses kaydı ve görüşme içerisinde belirttiğiniz kişisel verileri;

  • arayan kişiye doğru hitap edebilmek,
  • aramanın teyidi,
  • işlem güvenliği,
  • ileride doğabilecek olan uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi,
  • talep, öneri, memnuniyet, şikayet, itiraz gibi bildirimlerin kayıt altına alınarak incelenmesi ve gerektiğinde yanıtlanması ile hizmet kalitesi takibi,
  • hukuki güvenliğin sağlanması ile kanuni hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Yargıtay Başkanlığı tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, Santral Ses Kaydı sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve
idari tedbirler alınmaktadır.

Santral Ses Kaydı sonucunda Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Kayda alınan kişisel veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni amanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Yargıtay Başkanlığı Santral Ses Kaydı ile elde edilen kişisel verilerin saklanma süreleri 3
aydır.

Santral Ses Kaydı sonucunda Elde Edilen Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılacağı

Santral Ses Kaydı sonucunda elde edilen bilgilere sınırlı sayıda çalışanın erişimi bulunmaktadır. Yargıtay Başkanlığı mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. (Örneğin, bir olayın soruşturulması sırasında savcılığın veya hâkimin yazılı talebi ile) Ses kaydı verileriniz yukarıda sayılan durumlar haricinde 3. kişilerle paylaşılmaz ve yurt dışına aktarılmaz. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Santral Ses Kaydı sonucunda Elde Edilen Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi

Yargıtay Başkanlığı işbu Politika ’da konu edinilen kişisel verileri, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Yargıtay Başkanlığı’nın kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Veri Sahibinin Hakları

Yargıtay Başkanlığı işbu Politika’ya uygun başvuruları etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Yargıtay Başkanlığı kanunun “ilgili kişinin” haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir. Yargıtay Başkanlığı başvurusuna konu olabilecek bütün bilgi veya belgeleri, bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaştıracak şekilde ve kısa zamanda cevaplandırmak için alternatif yollar sunmaktadır.

Kişisel veri sahibinin haklarında yer alan haklara ilişkin talebini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak Kuruma iletmesi durumunda, Kurum ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

Kişisel veri sahibinin başvurusuna Kurum yazılı olarak cevap verecek ise on sayfaya kadar ücret alınmayacak ancak on sayfasının üzerindeki her sayfa için Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtildiği şekilde 1 Türk Lirası işlem ücreti alabilecektir. Veri Sorumlusu: Yargıtay Başkanlığı Genel Sekreterlik
Islak İmza : Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak yapabilirsiniz.

firma adres vs

Kurum, ilettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması, geçerli bir dayanaktan yoksun olduğu veya kötüye kullanım amacı taşıdığı tespit edilen başvurunuzu reddetme hakkını saklı tutar. Kurum ilgili cevabını kişisel veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir. Kurum cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.