Skip to content

FCT Cihazları, SIM Kartları kullanarak, Telefon santrali üzerinden arama yapmanızı sağlayan kurumsal cihazlardır. İngilizce “Fixed Cellular Terminal” yani “Sabitlemiş Hücresel Terminal” anlamına gelmektedir. Basit ifadeyle şirketinizde kullandığınız Telefon Santralerine SIM Kart takmanızı sağlar ve arama yaptığınızda CEP numarası görünür.

Bazı sabit hat aramalarının cep telefonlarınıza cep telefonu numarası olarak geldiğini fark ettiniz mi? Kurumsal Santrallerinin FCT aracılığıyla arama yapmış olma ihtimali yüksektir. Sabit Hücresel Terminal, kurumsal santralin GSM/CDMA şebekeleri üzerinden arama yapmasını/almasını sağlayan bir cihazdır. Bu cihazlar bir yada daha fazla 2G, 3G veya 4.5G SIM kartı taşıyabilir ve kurumsal Santralin dış hat portlarına “Trunk” olarak bağlanabilir.

Santral (kablolu hatların yanı sıra bu Sabit Hücresel Terminal hatlarının bir kombinasyonuna sahip olabilir) giden aramaları hangi ağa yönlendireceğine karar verebilir. Genellikle Santral buna LCR (Least Cost Routing – En Düşük Maliyetli Yönlendirme) hesaplamasına göre karar verir. Eğer şirketinizin sabit hattından cep telefonlarına arama yapılıyorsa, cep telefonundan cep telefonuna aramalar daha ucuz olduğu için FCT üzerinden yönlendirilebilirler. Aramalar diğer sabit hatlara yapılıyorsa, telefon şirketinin normal analog ana hatları üzerinden yönlendirilebilirler.

FCT cihazı, üreticiye bağlı olarak 1 Port GSM/CDMA SIM karttan 128 Port GSM/CDMA SIM karta kadar veya daha fazlasını destekler. Genellikle üzerindeki SIM Kart sayısına göre 2 Kanal, 8 Kanal, 32 Kanal gibi ifade edilirler. Aslında bir çeşit Voice Gateway’dir. Analog gateway cihazlarından farklı olarak üzerinen analog hat değil GSM SIM Kartları bağlanır.

Basit cihazlar olmasına karşın ciddi maliyet tasarrufları sağlayabilir. Nasıl olduğunu öğrenmek için aşağıdaki bazı uygulamalara bakın:

FCT Cihazı Kullanım Amaçları ve Avantajları

Uzak Konum bağlantısı

Bir şirketin, kablolu telefon hatlarının gidemediği, ancak GSM/CDMA hücresel kapsama alanına sahip bir tepenin üzerinde veya uzak bir köyde/erişilemeyen bir yerde bir şubesi olduğunu varsayalım, o zaman bu şubedeki santral, çağrı göndermek ve almak için ana hatları olarak bir FCT cihazı kullanabilir. Burada maliyet tasarrufu sağlamaz, ancak uzak konumlara temel bağlantı sağlamaya yardımcı olur.

Şirket çalışanlarının cep telefonlarını ararken ücretlerin azaltılması

Şunu düşünün: Bir şirket genellikle bir cep telefonu sağlayıcısı ile kurumsal bir bağlantıya sahiptir. Bu da genellikle şirketin tüm çalışanlarının cep telefonları için aynı servis sağlayıcıyı kullandığı anlamına gelir. Çoğunlukla çalışanlar arasındaki (şirket içindeki) görüşmeler ücretsizdir veya çok düşük bir tarifeye sahiptir. Ancak gerçek şu ki, çoğu zaman yardım masası temsilcileri veya resepsiyon görevlileri ve hatta çalışanlar sabit hatlardan diğer çalışanları ararlar.

Dolayısıyla, Santralinizi tüm bu aramaları hücresel ağdaki GSM Gateway üzerinden gönderecek şekilde yapılandırırsanız, iyi bir maliyet tasarrufu olacaktır. Cep telefonu-cep telefonu görüşmesi sabit hat-cep telefonu görüşmesinden daha ucuz olduğu için bu diğer cep telefonlarına da genişletilebilir.

Daha ucuz Tek Numara hizmeti

Birçok santral, tek numara hizmeti olarak adlandırılan hizmeti destekler – tüm bireysel çalışan çağrılarını sabahları sabit hatta, akşamları ise cep telefonuna yönlendirir. Bazı santraller paralel çalmayı da destekler – hem cep telefonunu hem de sabit hattı çalar ve ilk kim bağlanırsa çağrı ona aktarılır. Ancak bu hizmetle ilgili bir sorun vardır – çağrı yönlendirildiğinde, dakika sayısına bağlı olarak hücresel şebekeye ücretlendirme yapılır. Bu, gelen bir arama için!

Dolayısıyla, FCT kurumsal hücresel hizmet sağlayıcısı ile aynı hücresel hizmet sağlayıcısının GSM/CDMA SIM kartı ile kullanıldığında, çağrılar yönlendirildiğinde, mobil SIM kart aynı mobil SIM kartı (aynı hücresel hizmet sağlayıcısından) aradığından ve her ikisi de kurumsal bir bağlantıya sahip olduğundan ek ücretlendirme olmayacaktır yada çok az ücretlendirme olacaktır. Bu da bu hizmeti uygun maliyetli ve kullanışlı hale getirir.

IP FCT Cihazı - Yeastar GSM Gateway Ürünleri
IP FCT Cihazları – Yeastar GSM Gateway Ürünleri

Analog ve IP FCT Farkı Nedir?

Eski tip analog FCT cihazları santrallerin analog ve ISDN PRI portlarına bağlanarak iletişim kurarlardı. Bu yüzden hem santralin üzerinde boş port olması gerekir hem de kablo mesafesinde konumlandırılması gerekirdi.

IP FCT Cihazları ise, üzerine takılan SIM Hatlarını VoIP/SIP‘e dönüştürerek, ethernet üzerinden iletişim kurar. Bu sayede internet üzerinden uzak lokasyonlarda konumlandırlabilir veya uzaktaki bir santrale SIP trunk ile bağlanabilir.

Dünya’da kısıtlı sayıda GSM Gateway üreticisi bulunmaktadır. Nolto Bilişim, Yeastar, Openvox, Synway gibi lider üreticilerin dağıtıcılığını yapmaktadır.