skip to Main Content

VLAN Nedir? Voice VLAN Nerelerde Kullanılır?

VLAN, IEEE tarafından konulmuş bir standarttır. Sanal Yerel Alan Ağı manasına gelmektedir. OSI’nin 2. Katmanında çalışmaktadır. VLAN teknolojisi kullanılarak, bir yerel alan ağı (LAN) üstündeki ağ kullanıcıları ve kaynaklar mantıksal olarak bölünür. Ve bu VLAN’lar portlara atanır. Bu mantıksal ağlar bölünmüş broadcast domainlerdir. VLAN yapılandırma sonrasında her VLAN yalnızca kendi broadcast’ini aldığından dolayı broadcast trafiği azaltılır ve bant genişliği de arttırılmış olur. LAN üstünde değişik bir VLAN oluşturulmak istendiğinde kullanılacak olan switch’in boş portları kullanılabilir. Bu sayede ağ yatırımından tasarruf edilmiş olur.

VLAN kullanılarak ağı segmentlere ayırmak kullanıcıları daha kolay yönetmeye, erişim izinleri (access-list) daha kolay yapılandırıp uygulanmasına ve muhtemel ağ problemlerinin saptanıp çözüme kavuşturulmasında bizlere kolaylık sağlar.

Misafir bir kullanıcıyı sistem ağına dahil etmek güvenlik açısından daha sağlıklı olmayabilir. Bu sebeple misafir kullanıcıyı sistemden izole eğilmiş bir ağ üstünden internet ortamına çıkartmak daha güvenilir olacaktır. Bu da ağı bölümleyerek yani VLAN yapılandırılması ile olur. VLAN kullanılacak olan bir ağda, VLAN’da bulunan kullanıcılar yalnızca birbirleri ile iletişim kurabilirler, ayrı bir VLAN’daki kullanıcılarla iletişim kuramazlar.

VLAN Türleri

Data VLAN

Veri VLAN’ı standart trafiği taşımak üzere yapılandırılmıştır. Aynı anda ses veya video temelli trafik taşınabilir. Kullanıcı kaynaklı internet trafiği buna örnektir. Diğer bir adı Kullanıcı VLAN’ıdır (User VLAN).

Default VLAN

Varsayılan VLAN yapılandırılmasında, switch’teki bütün portlar, switch başlatıldığında otomatik şekilde varsayılan VLAN’a dahil olurlar. Switch portlarının Varsayılan VLAN’a bağlı olması halinde bu portlar aynı broadcast domain’e dahil olur. Bu switche bağlanan bütün cihazlar birbiriyle iletişim kurabilirler.

Native VLAN

Yerel VLAN “Trunk” bağlantı noktasına atanmış VLAN’dır. Bir “Trunk” bağlantı noktası herhangi bir VLAN etiketi olmayan trafiği ve çok sayıda VLAN tarafından oluşturulan trafiği destekler. “Trunk” bağlantı noktası herhangi bir VLAN’dan gelmeyen trafiği Yerel VLAN’a yönlendirir.

Management VLAN

Yönetim VLAN’ı switch’i yönetmek üzere yapılandırılımış bir VLAN’dır. Yönetim VLAN’ına bir IP adresi ya da alt ağ maskesi atandığında bu switch’e HTTP, Telnet, SSH ya da SNMP gibi yollarla bağlanılabilir.

Voice VLAN (Ses VLAN)

Ses VLAN’ı, üstünden yalnızca ses trafiğinin geçirilmesi yönünde yapılandırılan VLAN’dır. Ses VLAN’ı kurumlar ve kişiler için ses iletiminin önemli olması açısından sık olarak kullanılır. Ses VLAN’ında ses iletimi için IP telefon kullanılır.

Voice Vlan Nerelerde Kullanılır? Ne İşe Yarar?

Voice Vlan IP biçiminde iletilen ses verilerinin aktarıldığı vlan’dır. Yani IP numaralı telefondan alınan ses Voice Vlan ile ağ katmanında switch’e aktarılır.

Voice vlan ile ses paketlerine öncelik verilir. Yani herhangi bir biçimde bant genişliği dolduğunda ses trafiği zarar görmez. Örneğin IP telefonu kullanıldığımız network’te arkadaşımız çok büyük dosyaları download ediyor ve ortak kullanmış olduğumuz interneti yavaşlatıyor. İşte bu durumda Voice Vlan devreye giriyor ve ses trafiğimiz yavaşlıktan dolayı etkilenmiyor.