skip to Main Content
Yeastar D30 Modül
Yeastar D30 Modül

Yeastar IP SANTRAL DSP Genişleme Modülü, Yeastar S100 ve S300 modelleri için 100 Kullanıcı ve 30 eş zamanlı görüşme özelliği ekler. S100 ‘e maksimum 1 adet; S300’e maksimum 2 adet eklenebilir.

Ürün Özellikleri

D30, Telefon Santral Sisteminin kapasitesini genişleten bir DSP Modülüdür. Yeastar S Serisi, DSP kartını ekleyerek gelecekteki genişlemenize izin vererek yatırımınızı korur. DSP kartı 100 kullanıcı ve 30 eşzamanlı çağrı eklenmesine izin verir.

Yeastar D30 IP Santral Genişleme Kartı

PBX’in kapasitesini arttırmak için kullanılır. 1 adet D30, 100 dahili hat ve 30 eşzamanlı arama anlamına gelir.
D30, PBX Sisteminin kapasitesini genişleten bir DSP Modülüdür. Yeastar S Serisi, DSP kartını ekleyerek gelecekteki genişlemeye izin verir, böylece yatırımınızı korur. DSP kartı 100 daha fazla kullanıcı ve 30 eşzamanlı çağrı eklemenize izin verir.

D harfi DSP’ye karşılık gelmektedir.

DSP Nedir?

Dijital sinyal işleme ( DSP ), çok çeşitli sinyal işleme işlemlerini gerçekleştirmek için bilgisayarlar veya daha özel dijital sinyal işlemcileri gibi dijital işlemenin kullanılmasıdır. Dijital sinyal işleme ve analog sinyal işleme , sinyal işlemenin alt alanlarıdır. DSP uygulamaları arasında ses ve konuşma işleme , sonar , radar ve diğer sensör dizisi işleme, spektral yoğunluk tahmini , istatistiksel sinyal işleme , dijital görüntü işleme , veri sıkıştırma , video kodlama , ses kodlama , görüntü sıkıştırma , telekomünikasyon için sinyal işleme , kontrol sistemleri , biyomedikal mühendislik vesismoloji , diğerleri arasında.

DSP, doğrusal veya doğrusal olmayan işlemleri içerebilir. Doğrusal olmayan sinyal işleme, doğrusal olmayan sistem tanımlaması ile yakından ilişkilidir ve zaman , frekans ve uzay-zamansal alanlarda uygulanabilir.

Dijital hesaplamanın sinyal işlemeye uygulanması, hata tespiti ve iletimde düzeltme ve veri sıkıştırma gibi birçok uygulamada analog işlemeye göre birçok avantaj sağlar. Dijital sinyal işleme, dijital telekomünikasyon ve kablosuz iletişim gibi dijital teknoloji için de gereklidir. DSP hem veri akışı hem de statik (depolanmış) veri için geçerlidir.