Skip to content

Analog Telefon Hattı eskiden bir çoğumuzun evinde olan ince iki bakır tel ile doğrudan analog bir telefona takılan bilen telefon hatlarıdır. Analog sistemde her numara için bir hat gerekmektedir. Buda yığınla bakır kablo anlamına geliyor.

PSTN, public switched telephone network yani halka açık telefon şebekesinin kısaltmasıdır. Ulusal, bölgesel veya yerel telefon operatörleri tarafından işletilen ve kamuya açık telekomünikasyon için altyapı ve hizmetler sunan dünyanın devre anahtarlamalı telefon şebekelerinin tamamına verilen addır.

PSTN , anahtarlama merkezleri ile birbirine bağlı telefon hatları , fiber optik kablolar , mikrodalga iletim bağlantıları, hücresel ağlar , iletişim uyduları ve deniz altı telefon kablolarından oluşur.

PSTN’nin teknik çalışması ITU-T tarafından oluşturulan standartlara uyar. Bu standartlar, farklı ülkelerdeki farklı ağların sorunsuz bir şekilde birbirine bağlanmasına izin verir. E.163 ve E.164 standartları telefon numaraları için tek bir genel adres alanı sağlar. Birbirine bağlı ağların ve tek numaralandırma planının birleşimi, dünyadaki telefonların birbirlerini aramasını sağlar.

analog hat kabloları ile uğraşan bir teknisyen görüntüsü
analog hat kabloları ile uğraşan bir teknisyen görüntüsü

POTS (Plain Old Telephone Service)

Plain Old Telephone Service veya Plain Ordinary Telephone Service yani POTS’un Türkçesi Eski Basit Telefon Hizmeti‘dir. Ses seviyesinde analog sinyal iletimi işidir. Yani bakır kablolar üzerinden sinyaller ile ses iletmeye yarayan Analog Telefon Hattı dediğimiz teknoloji. ISDN, cep telefonları sistemleri ve VoIP’nin gelişiminden önce yaygın yıllarca ses, telefon ve telekomünikasyon da temel iletişim yapısıydı. Günümüzde gelişmiş ülkelerde tamamen durmuştur.

Analog hatlar, Dünya’nın birçok yerinde meskenlerde, küçük işletmelerde telefon ağına bağlantı türü olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Terim 19.yüzyılın sonlarında umumi telefon sisteminin sunulmasıyla, basmalı tuş arama tonu, elektronik santral ve fiberoptik iletişimin umumi anahtarlanmış telefon ağına (PSTN’e) tanıtılmasına rağmen genelde değişmeden kullanılmaya devam edilmiştir.

Analog Telefon Hattı Özellikleri Nelerdir?

  • Çok yönlü iletişim (Full Duplex)
  • 300 ila 3400 Hz İnsan sesi frekans aralığı (voiceband).
  • Arama süreci tonları sinyalleri kullanma. Örn: çevirme tonu, çalma sinyali.
  • Abone arama;
  • Operatör hizmetleri. Örn: bilinmeyen numaralar, uzun mesafe aramaları ve konferans aramaları.
  • Analog telefon arayüzüne Standart-uyumlululuğuna BORSCHT işlevi de dahildir.

Birleşik Devletler ve Avustralya’da merkezi anahtar ofisinden abonenin evine giden kabloya subscriber loop denir. DC akım ile çalışır. Elektrikler kesildiğinde çalışmaya devam etmeleri için merkez ofiste büyük batarya bankları tarafından beslenir. 48V kullanır. Subscirber loop’lar 300 ohm elektrik yükü taşırlar ve hoş olmayan hisler yaratsa da insan hayatı için tehlike teşkil etmezler.

Telefon abonelerine sunulan birçok arama özelliği telefon santrallerinin 1970 ve 1980’lerde bilgisayarlaştırılmasıyla erişime açılmıştır. Bu hizmetlere Sesli Posta, Arayanın Numarasını Görme, Arama Bekletme, Hızlı Arama, Konferans Aramaları (üç yönlü aramalar), Geliştirilmiş 911 ve Centrex hizmeti dahildir.

Umumi anahtarlanmış telefon ağının (PSTN) iletişim devreleri, sayısal iletişimin ilerlemesiyle modernleşmeye devam etmektedir. Genellikle abonelerin telefonlarında kullanılan bağlantı şekli hiç değişmemiştir ve atış çevirmeli telefonlarla hala uyumludur.

POTS kısıtlı özellik sunsa da, düşük bant genişliği ve mobil olma yeteneğinin olmayışı gibi, diğer telefon sistemlerinden cep telefonu, VoIP vs.. daha güvenilirdir. Beş dokuz adı verilen 99.999% oranında telefonu ahizeden kaldırdığınızda hizmet vermeye hazırdır bu da bütün yıl sadece yaklaşık 5 dakika kesinti yaşanması demektir.

Özet

PSTN, tüm ağı ifade eder. POTS, evinize gelen hizmeti ifade eder. Bir LAN Ağı ile ve bir switch portunu karşılaştırmak gibi biraz. Diğer ifadeyle, PSTN ağdır, POTS hizmettir.

Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_line