Skip to content

Telekomünikasyon , işaretler, sinyaller, mesajlar, kelimeler, yazılar, görüntüler ve sesler veya herhangi bir nitelikteki bilginin tel, radyo, optik veya diğer elektromanyetik sistemler ile değiş tokuşudur. Telekomünikasyon, iletişim katılımcıları arasında bilgi alışverişi teknoloji kullanımı olduğunda söz konusudur.

Sayfa İçeriği

Telekom olarak da bilinen telekomünikasyon , önemli mesafeler arasında elektronik yollarla bilgi alışverişi yapmaktır. Her türlü ses, veri ve video iletimini ifade eder. Özetle iki ya da daha fazla kişinin teknolojiyi kullanarak bilgi alışverişinde bulunması denilebilir.

Kablosuz iletişimde devrim, 20. yüzyılın ilk on yılında başladı. 1909’da Fizikte Nobel Ödülü’nü kazanan Guglielmo Marconi ve elektrik ve elektronik telekomünikasyon alanındaki diğer önemli öncü mucitler ve geliştiriciler tarafından radyo iletişimindeki öncü gelişmeler oldu. Bunlar arasında , Charles Wheatstone ve Samuel Morse (telgraf mucitleri) Antonio Meucci ve Alexander Graham Bell (telefonun mucit ve geliştiricileri) Edwin Armstrong ve Lee de Forest (radyo mucitleri), ayrıca Vladimir K. Zworykin , John Logie Baird ve Philo Farnsworth (televizyonun mucitlerinden bazıları).

Telekomünikasyon Tarihi

Telekomünikasyon kelimesi, Yunanca “uzak” anlamına gelen tele- ön ekinden ve “paylaşmak” anlamına gelen Latince communicare kelimesinden gelmektedir.

Önemli telekomünikasyon teknolojileri arasında telgraf, telefon, radyo, televizyon, video telefon, uydular, kapalı bilgisayar ağları ve halka açık internet bulunmaktadır.

 • 1876: İlk telefon Alexander Graham Bell tarafından icat edildi. Bu erken model, her iki uçta da bir tercüman veya telgrafçı gerektiriyordu. Bu ilk telefonlar, iki telefonun doğrudan bağlı olduğu interkom sistemleriydi.
 • 1877: İlk telefon santral sisteminin icadı. iki telefon hattının herhangi bir kombinasyonunun birbirine bağlanmasına ve konuşmasına olanak sağladı.
 • 1891: Her aramada operatör ihtiyacını ortadan kaldıran çevirmeli telefonlar icat edildi. Bu, telefonla arama yapmayı çok daha hızlı ve kolay hale getirdi.
 • 1947: transistör bilgisayarlar ve hesap makineleri gibi modern elektronik, gelişmesine yol açan, icat edilmiştir.
 • 1948: Telefon kablolarının olmadığı yerlerde telefon sinyallerini iletmek için mikrodalgalar kullanılmaya başlandı.
 • 1960: Telefonlar, sesli mesajlaşma, hızlı arama ve arayan kimliği gibi özellikleri etkinleştiren mekanik anahtarlamadan elektronik anahtarlamaya geçiş yapmaya başladı.
 • 1984: AT&T’ye ABD’de telekomünikasyon hizmetleri üzerinde neredeyse tekel sağlayan Bell Sistemi bozuldu ve diğer sağlayıcılar için rekabet alanı açıldı.
 • 1984: Mobil iletişimi iki yönlü telsiz kullanımının ötesinde sunan hücresel ve kişisel iletişim hizmeti ( PCS ) telefon kullanımı tanıtıldı.
 • 1990’lar. Modern internet kullanımı yaygınlaştı.
 • 2000’ler ve sonrası. 2000’lerin ilk on yılında cep telefonlarının giderek daha sofistike hale geldiği görüldü. 2012 yılına kadar akıllı telefon kullanımı yaygınlaştı.

Telekomünikasyon Sektörü İçindeki Alt Bölümleri

Kablosuz iletişim, haberleşme donanımları, işleme sistemleri ve ürünleri, uzun mesafe taşıyıcıları, yerli Telekom hizmetleri, yabancı Telekom hizmetleri ve çeşitlendirilmiş iletişim hizmetleridir. Sektördeki en hızlı büyüme alanı kablosuz iletişimdir; çünkü giderek daha fazla iletişim ve hesaplama mobil cihazlara geçmektedir.

Sektörün en büyük zorluğu, insanların tüketim ve içerik oluşturmaları nedeniyle daha hızlı bağlantı taleplerine ayak uydurmak ve böylece önemli miktarda sermaye harcaması yapmaktır. Bu ihtiyaçları karşılayabilen şirketler gelişimini sağlayabilirler.

Telekomünikasyon Nedir
Telekomünikasyon Nedir

Diğer Anlamları: Haberleşme ve İletişim

​Telekomünikasyon (Haberleşme, İletişim), herhangi formdaki bir bilginin (işaretlerin, sinyallerin, mesajların, kelimelerin, metinlerin, resimlerin ve seslerin) herhangi bir ortam üzerinden (kablo, telsiz, optik ve diğer elektromanyetik ortamlar üzerinden) gönderimidir. Telekomünikasyonun gerçekleşmesi için sadece bilginin gönderimi değil hedef konumda doğru şekilde algılanması ve tekrar elde edilmesi gerekmektedir.

Telekomünikasyon Bilim Dalının temelde üzerinde çalıştığı konuda bilginin bir noktadan, bir ortam üzerinde, başka bir noktaya taşınmasını sağlamak için gerekli adımları belirlemek, sınıflandırmak, iyileştirmek ve geliştirmektir. Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin diğer anabilim dallarına göre daha çok matematik ve teoriler içerir. Tüm teoriler ileri matematik çerçevesinde anlatılır.

Bu amaç doğrultusunda, bilginin formunun değiştirilmesi, sıkıştırılması, şifrelenmesi, hataya karşı korunması, hataların tespit edilerek düzeltilmesi, şifresinin çözülmesi, ilk formuna geri dönüştürülmesi şeklinde sıralanabilecek işlemlerinin her biri Telekomünikasyon Bilim Dalının inceleme alanına girer.

Bu kapsamda, Telekomünikasyon Ana Bilim Dalı ile doğrudan bağlantılı olan ve verilmesi ön görülen dersler şunlardır:

 • Sinyaller ve Sistemler
 • İletişim Tekniği
 • Sayısal İşaret İşleme
 • Sayısal Haberleşme
 • Görüntü İşleme
 • Gezgin İletişim
 • İletişim Laboratuvarı

Telekomünikasyon Ana Bilim Dalı araştırma ve Uygulama Alanları

 • Analog ve Sayısal İletişim Sistemlerinin İlkeleri ve Tasarımı
 • Telsiz İletişim Sistemleri ve Şebekeleri
 • Sayısal Modülasyon Teknikleri
 • Kanal Kodlama, Kodlamalı Modülasyon
 • Turbo, LDPC ve Kutupsal Kodlar
 • Çok-girişli Çok-çıkışlı (MIMO) Sistemler
 • Çeşitleme Teknikleri (Uzay-Zaman Kodlama, İş birlikli Çeşitleme)
 • Ağ Kodlama
 • Veri İletişimi
 • İstatistiksel İşaret İşleme
 • Kafes (Lattice) Süzgeçler
 • Sayısal Görüntü İşleme, Sayısal Video İşleme, Ses (audio) İşleme
 • İstatistiksel Örüntü Çözümleme ve Sınıflandırma (Statistical pattern analysis and classification),
 • Hedef Sezme ve Tanılama (target detection and identification)
 • Çoğul ortam İçerik Güvenliği (multimedia content security, watermarking, fingerprinting technologies)
 • Biyomedikal İşaretler Analizi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Telekomünikasyon sektöründe en önemli mesleklerden biri Elektronik Haberleşme Mühendisliği’dir. Elektronik ve Haberleşme bölümü derslerinden bazıları aşağıda listelenmiştir. Bu dersler haberleşme teknolojilerinin araştırma konuları ve dolayısıyla da telekomünikasyon sektörünün de gereklilikleridir.

 • Akademik İngilizce
 • Analog Haberleşme
 • Anten ve Propagasyon
 • Bilgisayar Programlama
 • Biyomedikal Bakım, Onarım ve Kalibrasyon
 • Biyomedikal İşaret İşleme
 • Devre Sentezi
 • Devre ve Sistem Analizi
 • Diferansiyel Denklemler
 • Elektrik Devre Laboratuarı
 • Elektrik Devre Temelleri
 • Elektriksel Malzemeler
 • Elektromagnetik Alan Teorisi
 • Elektromanyetik Dalga Teorisi
 • Elektronik Devreler
 • Elektronik Mühendisliğine Giriş
 • Endüstriyel Elektronik
 • Fiberoptiğe Giriş
 • Fizik
 • Genel Kimya
 • Haberleşme Teorisi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İşaret ve Sistemler
 • Kompleks Fonksiyonlar Teorisi
 • Lineer Cebir
 • Matematik I
 • Mikro Dalga Laboratuarı
 • Mikrodenetleyiciler
 • Mikroişlemcili Sistemler
 • Mobil Haberleşme Sistemleri
 • Mühendisler için Temel Yönetim Becerileri
 • Mühendislik Etiği
 • Olasılık ve Rassal Değişkenler
 • Optoel ektroniğine Giriş
 • Otomatik Kontrol Sistemleri
 • Sayısal Analiz
 • Sayısal Haberleşme
 • Sayısal İşaret İşleme
 • Sayısal Tasarım
 • Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
 • Temel Elektronik Devreler
 • Tıp Elektroniği
 • Yapay Görme ve Örüntü Tanımaya Giriş
 • Yarı İletken Elektroniği

Telekomünikasyon Mühendisliği Programı Ders İçeriği

Uygulamalı Elektromanyetik Kuramı (Applied Electromagnetic Theory)

Maxwell ve Dalga denklemleri. Elektromanyetik teorinin temel teoremleri. Homojen olmayan ve tabakalı ortamlarda dalgalar. Skaler ve vektörel dalga denklemleri için Green fonksiyonları. Silindirik ve Küresel Dalga Fonksiyonları, Green Fonksiyonları ve İntegral Denklemler, Kaynakların Spektral Gösterilimi, Dalga Kılavuzu Yapıları, Kanonik Saçılma Problemleri, Saçılma ve Difraksiyon Problemleri, Sayısal Yöntemler.

İstatistiksel İşaret İşleme (Statistical Signal Processing)

Ayrık zamanlı işaret işlemenin temelleri. Ayrık rasgele değişkenler, vektörler ve diziler. Rasgele süreçler. Durağan rasgele girişli doğrusal sistemlerin analizi. Rasgele vektörler için yenilik gösterilimi. İşaret modelleme, AR, MA, ARMA modeller. Levinson yinelemesi. Optimum doğrusal süzgeçler, Normal denklemlerin çözümü. Doğrusal öngörü. Optimum doğrusal süzgeçler için algoritma ve yapılar. Wiener ve Kalman süzgeçleri. İşaret modellemesi ve parametrik spektral kestirim.

Bilgi Kuramı (Information Theory)

Bilgi ölçüsü, entropinin özellikleri, ortak ve koşullu entropi. Gürültüsüz kodlama tekniği: Kraft eşitsizliği, gürültüsüz kodlama teoremi, Huffman kodları, Lempel-Ziv Algoritması. Bellekli Kaynaklar. Ayrık belleksiz kanallar, kanal sığası ve hesaplama yöntemleri. Optimum ve en büyük olabilirlikli kod çözmeişlemleri. Gürültülü kodlama teoremi. Hata düzeltme kodlaması: Doğrusal blok kodlar, üreteç ve eşlik kontrol matrisleri, hata belirteci. Hamming kodları, çevrimsel kodlar, BCH kodları, katlamalı kodlar, özellikleri, kodlayıcı ve kod çözücü yapıları.

Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlar Kuramı (Theory of a Complex Variable Functions)

Kompleks düzlem, Riemann yüzeyi, karekök ve logaritma gibi çok değerli fonksiyonların incelenmesi. Kompleks düzlemde türevin tanımlanması, analitik fonksiyonlar ve Laplace denklemi. Konform dönüşümünün tanımlanması ve çeşitli sınır değer problemlerine uygulanması. Rezidü teoremi ve integrallerin çözümünde kullanılması. Sonsuz seriler, güç serileri, fonksiyonların Taylor ve Laurent serisi açılımları. Fonksiyonların analitik devamlarının belirlenmesi.

Mikrodalga Radar Sistemleri (Microwave Radar Systems)

Radar sistemlerinin temelleri. Sürekli (CW) ve frekans modüleli(FM) işaret radarları. MTI ve darbeli Doppler radarları. Radar sistemlerinin elemanları. Radar erim denklemi. Radar vericileri, alıcıları ve antenleri. Radar hedeflerinin kesit alanları ve istatistiksel davranışları. Radar işaret biçim tasarımında uygulanan yaklaşımlar. Radar işaret işleme yöntemleri. Gürültü ve fon içerisinden işaret sezimi. Hedef izleme radarları. Darbe sıkıştırma. Radarda yayılım ve girişim kavramları. Faz dizileri.

Gezgin İletişim Sistemleri (Mobile Communications Systems)

Giriş, gezgin radyo yayılımı, hücresel tasarım radyo kaynak yönetimi, “trunking” kuramı ve sistem tasarım temelleri, gezgin kaynak yönetimi ve el-değiştirme kavramı, çoklu erişim teknikleri FDMA/TDMA/CDMA/OFDMA), telsiz ağlar, gezgin haberleşme sistemlerinin gelişimi: 2G/3G/4G, telsiz yerel alan ağları, bilişsel ağlar.

İleri Televizyon Teknikleri (Advanced Television Techniques)

Genel çok boyutlu işaret ve sistemler, görme, temel görüntü analiz tekniklerine toplu bakış, dönüşümler, renk, hareket, video bileşenler ve işaret yapıları, resim bozuklukları, iletim için kodlama ve formatlar, örnekleme, sayısal video bozuklukları, sayısal video işaret işleme, düşey ve zaman boyutunda süzme, kodlama, dağıtım, alıcıda işleme, sıkıştırma yöntemleri, JPEG ve MPEG-n, sayısal yayın formatları, DVB-S/C/T, HDTV, 3D görü, 3D-TV.

Mikrodalga Sistem Mühendisliği (Microwave System Engineering)

Radyo haberleşmesi; sistem kavramı, propagasyon ve gürültü. Verici ve alıcılarda kullanılan pasif ve aktif elemanlar: İletim hatları, empedans uydurma teknikleri, filtreler. Kuvvetlendiriciler, osilatörler ve diğer aktif elemanlar. Gürültü ve lineer olmayan bozulma. Girişim ve intermodülasyon etkileri. Alt dönüştürücü tasarımı. RF sistemlerde modülator ve demodülatörler. Aktif ve pasif mikrodalga devre analiz ve tasarımı. Antenler, RF link parametreleri ve kanal modelleri. RF link tasarımı. RF linklerinde kullanılan uzay ve frekans diversite sistemleri ve birleştiriciler. Kablosuz ve çok geniş bandlı sistemlerin RF bileşenleri Radar ve radyometre sistemleri. Sistem tasarım örnekleri: GPS ve uydu sistemleri.

Kuvantum Elektroniği ve Laser Kuramı (Quantum Electronics and Laser Theory)

Kuantum mekaniğinde temel kavramlar. Schrödinger denkleminin çözümleri. Elektromagnetik alanların kuantalanması. Laser kuramı. Laser osilatörleri.Bazı belirli laser sistemleri. Optik radyasyonun modülasyonu. Parametrik kuvvetlendirme, osilasyon. Q anahtarlama ve mod kilitleme yapıları. Optik deteksiyon Holografi, laserlerin uzaktan algılamaya uygulaması – Lidarlar.

Görüntü İşleme (Image Processing)

Görüntü işlemenin temelleri, iki boyutlu işaret işleme, nokta işlemleri, iki boyutlu süzgeç tasarımı, ayrıt saptama, bölütleme, görüntü onarım yöntemleri.

Uzaktan Algılama Sistemleri (Remote Sensing Systems)

Giriş; Aktif uzaktan algılama ile ilgili elektromagnetik temeller. Işınım kanunları. Pasif uzaktan algılama sistemleri: Optik sensorler, kızılötesi ve mikrodalga radyometre sistemleri; Aktif uzaktan algılama sistemleri; Radar temelleri ve radar saçılması. Mikrodalga görüntüleme radarları: Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ve Ters- SAR (ISAR). Uzaktan algılama platformları: Hava, uzay ve uydu ile uzaktan algılama; Radar ile veri toplama; Veri işleme; Veri birleştirme ve sınıflandırma.

Konuşma ve Ses İşleme (Speech and Audio Signal Processing)

Konuşma ve ses işleme çok geniş bir alan olduğu için dersin ilk haftalarında ses işaretinin işlenmesi ve işitsel algı ile ilgili gerekli bilgiler verilecektir. İlerleyen haftalarda çeşitli uygulama alanları kapsamında daha detaylı analiz ve sentez yöntemleri incelenecektir. Bu kapsamda psikoakustik maskeleme, MP3, OGG ve benzeri ses sıkıştırma yöntemleri, konuşma ve konuşmacı tanıma, müzik analizi ve geri çatma ile mükemmel ses karışım organizasyonları irdelenecektir. Sayısal ses güvenliği ve ses damgalama, ses parmak izi çıkarma sistemleri ve bunlara yönelik olarak geliştirilen işitsel içerik indeksleme teknikleri anlatılacaktır.

Elektromanyetik Dalga Kılavuzları (Electromagnetic Waveguides)

Dersin amaç ve kapsamı, temel kavramlar. Green fonksiyonu gösterimleri. İletken sınırlı üniform dalga kılavuzları. Üniform olmayan dalga kılavuzları. Dispersif ve doğrusal olmayan etkiler. Dalga kılavuzlarında süreksizlikler: matematiksel modeller, sayısal yöntemler ve eşdeğer mikrodalga devre gösterimleri. Periyodik yüklü dalga kılavuzları.

Radyo Dalgası Yayılımı (Radiowave Propagation over Ground)

Yeryüzü üzerinden radyo dalgası yayılımının temelleri. Radyo spektrumunun tanıtımı. ELF-VHF bandı arası yeryüzü üzerinden dalga yayılımının matematiksel temellerine giriş. Temel elektromanyetik kavramlar. Homojen/Homojen olmayan, düzlemsel/küresel yeryüzü üzerinden yer dalgası yayılımı kuramı. ELF-VHF bantları arasında atmosfer tabakalarının radyo dalgası yaılımına etkilerinin modellenmesi. ELF-VHF bantlarına ilişkin haberleşme sistemlerinin ve radyo servislerinin genel özellikleriyle incelenmesi.

İstatistiksel Örüntü Analizi ve Sınıflandırma (Statistical Pattern Analysis and Classifıcation)

Temel kavramlar: örüntü, öznitelik vektörleri, sınıflandıncılar. Çok boyutlu olasılık dağılımlan ve çok boyutlu veri üretme. Çok boyutlu istatistiksel analiz, karşıt-ilinti matrisleri ve beklenen değerler. Hata olasılığı ve alıcı çalışma karakteristiği. Parametrik örüntü sınıflandırma teknikleri: Bayes karar kuramı. Karar yüzeyleri ve ayrımsama işlevleri. Enbüyük olurlu ve Bayesian parametre öngörümü teknikleri. Dizilim ve içerik bilgisine dayalı sınıflandırma: Markov ve gizli Markov modelleri. Parametrik olmayan örüntü sınıflandıncılar ( Parzen pencereleri, k- enyakın komşuluklu sınıflandırma). Özdeğer ayrıştırma. Doğrusal ve doğrusal olmayan sınıflandırma işlevleri ( En küçük karesel ortalamaya dayalı algoritmalar, destek vektör makineleri). Karma dağılımlar. Öznitelik boyutunu azaltma, sınıflandırıcı kaynaştırma ve sensör tümleştirme. Stokastik örüntü sınıflandırma metodları. Konuşma, ses imge ve video örüntü sınıflandırma uygulamaları.

Telsiz İletişim (Wireless Communications)

Hücresel Yapı, Telsiz İletişim Sistemleri ve Standartları. Telsiz İletişimde Kanal Modelleri. Sönümleme ve Gölgeleme. Doppler Yayılımı. Kaskat Sönümlemeli Kanallar. Telsiz İletişim İçin Benzetim Teknikleri, Sayısal Modülasyon Teknikleri. Sönümlemeli Kanallardan Sayısal İletişim. Hata Performans Analizi. Sönümlemeli Kanallarda Kodlama. Çeşitleme Teknikleri: Alıcı/Verici Anten Çeşitlemesi. Çok Girişli Çok Çıkışlı (MIMO) Sistemler. Uzay-Zaman Kodlama. İşbirlikli Çeşitleme. Dik Frekans Bölmeli Çoğullama (OFDM). MIMO-OFDM. Çoklu Erişim Teknikleri.

Mikrodalga Antenleri (Microwave Antennas)

Mikrodalga antenleri ve tasarım problemleri. Devre Bağıntıları. Karşılıklılık teoremleri. Akım dağılımlarından ışıma. Dalga cepheleri ve ışınlar. Saçılma ve kırınım. Anten aydınlanması ve anten ışınlayıcı akımları. Mikrodalga dipol antenleri ve beslenmeleri. Yarık antenler. Doğrusal anten dizileri ve beslenmeleri. Huni antenler ve beslenmeleri. Mercek antenler. İnce demetli ve yelpaze demetli antenler. Demeti şekillendirilmiş antenler. Yansıtıcılar, Periyotlu yapılar, Dielektrik çubuk, helisel anten, mikroşerit antenler.

Sayısal Video İşleme (Digital Video Processing)

İmgeleme modelleri, uzamda-zamanda örnekleme ve örnekleme yapılarının dönüşümü. 2B ve 3B hareket kestirim teknikleri. Parametrik ve parametric olmayan hareket kestirim teknikleri. Çerçeve-tabanlı ve nesne-tabanlı video sıkıştırma metodları . Video iletim standartları. Video akışlama ve IP ye uygun video iletimi. Güncel uygulamalar: Mobil çoğuortam uygulamalrı, nesne takibi, içerik-tabanlı video indeksleme, arama ve getirme, video kopya sezimi- video parmakizi çıkarma, super çözünürlüklü video.

Görüntüleme Radarları ve İşaret İşleme (Imaging Radars and Signal Processing)

Mikrodalga görüntüleme kavramı ve yapay açıklık (YAR) teorisi, menzil ve çapraz menzil tanımları, radargörüntüleme sistemleri ve işaret işleme, dönen cisimlerin menzil ve çapraz menzil görüntülenmesi, odaklanmış yapay açıklıklı görüntüleme, tomografi kavramı, radar ve tomografi algoritmalarının benzeşimlerinin incelenmesi, görüntüleme radar çeşitlerinin incelenmesi (YAR, TYAR, Yere nüfuz eden radarlar (YNR) ve görüntüleme algoritmaları, yüksek çözünürlüklü radar görüntüleme yöntemleri (spektralkestirim, seyreklik gösterilimi), radar hedef sezim/sınıflama uygulamalari, MATLAB ortamında YAR/TYAR/YNR benzetimleri ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme uygulamaları.

Uydu İletişim Sistemleri (Satellite Communication Systems)

İletişim linklerinin analiz ve tasarımı. Frekanslar ve dalga yayılım. Temelband işaretleri, modülasyon ve kodlama. İletişim uyduları, çoklu erişim. Gezgin uydu haberleşmesi. Uydu sistemlerinde yazılım teknikleri, modelleme ve simülasyon. Geleceğe yönelik gelişmeler ve uygulamalar. Mevcut uydu sistemleri için tasarımlar. VSAT sistemleri.

Uyarlamalı İşaret İşleme (Principles of Adaptive Signal Processing)

Giriş, Rastgele Süreçler, Rastgele Süreçlerin Modellenmesi, Wiener Filtresi, Lineer Öngörü, Levinson Algoritması, Kafes Filtreleri, Keskin İniş Algoritması, LMS Filtresi, LMS Filtresinin Uygulamaları, Kalman Filtresi, Kalman Filtresinin Uygulamaları.

İzge Kestirim Yöntemleri (Spectral Estimation Methods)

Klasik ve modern izge kestirim yöntemlerinin ayrıntılarıyla inceleneceği bu dersin içeriği şöyledir:

 • Olasılık yoğunluk fonksiyonları; beklentiler; süreçler; öz-ilişki (correlation) ve öz-ortak değişinti (covariance) matris ve vektör manipülasyonları; ayrık-zamanlı rasgele sinyaller; enerji ve güç izgesel yoğunlukları.
 • Parametrik olmayan İzgesel Kestirimler: Periyodogram; ortalama periyodogram, Blackman-Tukey yöntemi ve diğer geliştirilmiş periyogram yöntemleri (Bartlett, Welch, Daniell yöntemleri); Parametrik olmayan izgesel kestirimcilerin istatistiksel özellikleri; Rasyonel izgesel modeller-Öz-bağlanımlı izgesel kestirim; Hareketli ortalamalı izgesel kestirim; Öz-bağlanımlı hareketli ortalamalı izgesel kestirim; Yule-Walker eşitlikleri; parametre kestirim teknikleri; istatistiksel özellikler.
 • Süzgeç-bankası tabanlı yaklaşımlar: Periyodogramın süzgeç-bankası açıklaması, Capon yöntemi, Capon ve AR yöntemler arasındaki ilişki.
 • İleri kavramlar: Sinüzoidal parametre kestirimi, MUSIC, ESPRIT.
 • Dizi Sinyal İşlemeye Giriş: Problem tanımlanması; hat izgesel kestirimi ile ilişki.
 • Dizi Sinyal İşleme: Parametrik ve parametrik olmayan kestirim teknikleri; özellikleri.
 • Uygulamalar: sualtı akustiği, sonar, radar sinyal analizi ve biyosinyal analizi ile ilişkili konular.

Radar Kesit Alanı Kestirme ve Düşürme Teknikleri (Radar Cross Section Prediction and Reduction Techniques)

Radar sistemleri, görünmezlik teknolojileri. Elektromanyetizmaya ilişkin temel kavram, ilkeler ve teoremlerin genel tekrarı. Radar Kesit Alanı (RKA) tanımları, görünmezlik teknolojileri. Radar yutucu malzemeleri. RKA analizinde kullanılan analitik/asimptotik, sayısal tekniklerin tanıtımı. RKA analizinde kullanılan ücretsiz/ticari yazılımlar, RKA ölçüm düzenekleri ve teknikleri.


Telekomünikasyon ile ilgili en çok yapılan aramalar:
 • Telekomünikasyon Ne Demek Kısaca
 • Telekomünikasyon Ürünleri
 • Telekomünikasyon Nedir
 • Telekomünikasyon İs İlanları
 • Telekomünikasyon Hizmeti Nedir
 • Telekomünikasyon Borç Sorgulama
 • Telekomünikasyon Şirketleri

Kaynak: https://www.umsl.edu/~joshik/msis480/chapt07.htm