Skip to content

Oturum Başlatma Protokolü (SIP), IP üzerinden sesli telefon görüşmelerigibi iletişim oturumlarını denetlemek için kullanılan bir sinyal protokolüdür. SIP, Köprü Metni Aktarım Protokolü’ne (HTTP) benzer şekilde istek/yanıt işlemlerini temel alır. Her işlem bir SIP isteğinden (birkaç istek yönteminden biri olacaktır) ve en az bir yanıta oluşur.

Sayfa İçeriği

SIP istekleri ve yanıtları herhangi bir SIP kullanıcı aracısı tarafından oluşturulabilir. İstekleri başlatan istemcilere (UAC) ve bunlara yanıt veren sunuculara (UAS) ayrılır. Tek bir kullanıcı aracısı farklı işlemler için hem UAC hem de UAS olarak hareket edebilir.
Örneğin, bir SIP telefonu arama yaparken UAC ve alırken UAS olacak bir kullanıcı aracısıdır. Ayrıca, bazı cihazlar tek bir işlem için hem UAC hem de UAS görevi görür; Bunlara Arka Arkaya Kullanıcı Aracıları (B2BUAs) denir.

SIP yanıtları, isteğin durumunu ayrıntılı olarak açıklayan bir dizi tanımlanmış koddan biri olan üç basamaklı bir tamsayı yanıt kodu belirtir. Bu kodlar ilk hanelerine göre 1-6 ilk basamağa karşılık gelen “geçici”, “başarı”, “yeniden yönlendirme”, “istemci hatası”, “sunucu hatası” veya “genel hata” kodları olarak gruplandırlır.

Bunlar, örneğin, 100-199 koduna sahip geçici yanıtlar için “1xx” olarak ifade edilir. SIP yanıt kodları HTTP yanıt kodlarıyla tutarlıdır , ancak tüm HTTP yanıt kodları SIP’de geçerli değildir.

SIP yanıtları ayrıca bir “neden tümceciği” belirtir ve her yanıt koduyla varsayılan bir neden tümceciği tanımlanır. Bu neden ifadeleri, ek bilgi sağlamak veya metni farklı bir dilde sağlamak gibi değiştirilebilir.

SIP yanıt paketleri ve karşılık gelen neden tümcecikleri başlangıçta RFC 3261’de tanımlanmıştır. Bu RFC, diğer RFC‘lerin daha fazla yanıt kodu sağlamasına izin vermek için bir SIP Parametreleri Internet Atanmış Numaralar Yetkilisi (IANA) kayıt defteri de tanımlar.

Bu liste, IETF RFC‘lerde tanımlanan ve 14 Temmuz 2017 itibarıyla SIP Parametreleri IANA kayıt defterine kaydedilen tüm SIP yanıt kodlarını içerir. Bu liste, bu nedenle IANA’ya kayıtlı olmayan eski SIP RFC’lerde (özellikle RFC 2543) tanımlanan SIP yanıt kodlarını da içerir.

Aşağıda örnek bir SIP Invite Mesajının içeriğini görmektesiniz

SIP Mesajları - SIP Paketleri Listesi - SIP Yanıtları Açıklaması
SIP Mesajları – SIP Paketleri Listesi – SIP Yanıtları Açıklaması

1xx Geçici Yanıt Paketleri

100 Trying

Gerçekleştirilen genişletilmiş arama önemli bir zaman alabilir, bu nedenle çatal proxy’si 100 Deneme yanıtı göndermelidir.

180 Ringing

Hedef kullanıcı aracısı INVITE aldı ve kullanıcıyı çağrı konusunda uyarıyor.

181 Call is Being Forwarded

Sunucular isteğe bağlı olarak bir çağrının iletildiğini belirtmek için bu yanıtı gönderebilir.

182 Queued

Hedefin geçici olarak kullanılamadığını, bu nedenle sunucunun hedef kullanılabilir olana kadar çağrıyı sıraya aldığını gösterir. Bir sunucu, sıranın ilerlemesini güncelleştirmek için birden çok 182 yanıt gönderebilir.

183 Session Progress

Bu yanıt, hala kurulmakta olan bir çağrı için ek bilgi göndermek için kullanılabilir.

199 Early Dialog Terminated

User Agent Server tarafından, SIP varlıklarını (Kullanıcı Aracısı İstemcisi (UAC) dahil) erken bir iletişim kutusunun sonlandırıldığını belirtmek için kullanılabilir.

2xx Başarılı SIP Mesajları Listesi

200 OK

İsteğin başarılı olduğunu gösterir.

202 Accepted

İsteğin işlenmek üzere kabul edildiğini, ancak işlemin tamamlanmadı olduğunu gösterir. Kullanım dışı.

204 No Notification

İsteğin başarılı olduğunu, ancak karşılık gelen yanıtın alınmayacağını gösterir.

3xx Yeniden Yönlendirme SIP Paketleri

300 Multiple Choices

Adres, kullanıcı veya istemcinin aralarında seçim yapması gereken, ileti gövdesinde veya iletinin Kişi alanlarında listelenen çeşitli seçeneklerden birine çözümlendi.

301 Moved Permanently

Özgün Request-URI artık geçerli değildir. Yeni adres İlgili Kişi üstbilgisi alanında verilir ve istemci özgün Request-URI kayıtlarını yeni değerle güncelleştirmelidir.

302 Moved Temporarily

İstemci, İlgili Kişi alanındaki adreste denemelidir. Süre Sonu alanı varsa, istemci bu süre için sonucu önbelleğe alabilir.

305 Use Proxy

İlgili Kişi alanı, istenen hedefe erişmek için kullanılması gereken bir proxy’yi ayrıntılarıyla giderir.

380 Alternative Service

Çağrı başarısız oldu, ancak alternatifler ileti gövdesinde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

4xx İstemci Hatası SIP Yanıtları Listesi

400 Bad Request

Hatalı biçimlendirilmiş sözdizimi nedeniyle istek anlaşılamadı.

401 Unauthorized

İstek kullanıcı kimlik doğrulaması gerektirir. Bu yanıt UAS’ler ve kayıt şirketleri tarafından verilir.

402 Payment Required

İleride kullanılmak üzere ayrılmıştır.

403 Forbidden

Sunucu isteği anladı, ancak yerine getirmeyi reddediyor. Bazen (ancak her zaman değil) bu, çağrının alıcı tarafından reddedildiği anlamına gelir.

404 Not Found

Sunucu, kullanıcının Request-URI’de belirtilen etki alanında bulunmadığına dair kesin bilgilere sahiptir. İstek-URI’deki etki alanı, isteğin alıcısı tarafından işlenen etki alanlarından hiçbiriyle eşleşmiyorsa, bu durum da döndürülür.

405 Method Not Allowed

İstek Satırı’nda belirtilen yöntem anlaşılır, ancak Request-URI tarafından tanımlanan adres için izin verilmez.

406 Not Acceptable

İstek tarafından tanımlanan kaynak, yalnızca içerik özelliklerine sahip ancak istekte gönderilen Üstbilgiyi kabul et alanına göre kabul edilemez yanıt varlıkları üretebilir.

407 Proxy Authentication Required

İstek kullanıcı kimlik doğrulaması gerektirir. Bu yanıt proxy’ler tarafından verilir.

408 Request Timeout

Kullanıcı zamanında bulunamadı. Sunucu, örneğin kullanıcının konumunu zamanında belirleyemezse, uygun bir süre içinde yanıt üretemedi. İstemci, isteği daha sonra değişiklik yapmadan yineler.

409 Conflict

Kullanıcı zaten kayıtlı. Daha sonraki RFC’lerden ihmal ve IANA’ya kayıt yapılmaması nedeniyle kullanımdan kaldırıldı.

410 Gone

Kullanıcı bir kez vardı, ancak artık burada mevcut değil.

411 Length Required

Sunucu, geçerli bir İçerik Uzunluğu olmadan isteği kabul etmez. Daha sonraki RFC’lerden ihmal ve IANA’ya kayıt yapılmaması nedeniyle kullanımdan kaldırıldı.

412 Conditional Request Failed

Verilen ön koşul karşılanmadı.

413 Request Entity Too Large

Gövdeyi çok büyük isteyin.

414 Request-URI Too Long

Request-URI sunucunun yorumlamak istediğinden daha uzun olduğundan, sunucu isteğin hizmetini reddediyor.

415 Unsupported Media Type

Desteklenmeyen bir biçimde gövde isteğinde bulunun.

416 Unsupported URI Scheme

İstek URI’si sunucu tarafından bilinmiyor.

417 Unknown Resource-Priority

Kaynak öncelikli bir seçenek etiketi vardı, ancak Kaynak Öncelikli üstbilgi yoktu.

420 Bad Extension

Hatalı SIP İletişim Kuralı Uzantısı kullanıldı, sunucu tarafından anlaşılmadı.

421 Extension Required

Sunucunun Desteklenen üstbilgide listelenmeyen belirli bir uzantıya ihtiyacı var.

422 Session Interval Too Small

Alınan istek, süresi en az sürenin altında olan session-expires üstbilgi alanı içeriyor.

423 Interval Too Brief

Kaynağın sona erme süresi çok kısa.

424 Bad Location Information

İsteğin konum içeriği hatalı biçimlendirilmiş veya yeterli değil.

425 Bad Alert Message

Sunucu etkileşimli olmayan bir acil durum çağrısını reddetti ve isteğin uyarıya makul bir acil durum yanıtı belirlenemeyeceği kadar hatalı biçimlendirilmiş olduğunu belirtti.

428 Use Identity Header

Sunucu ilkesi bir Kimlik üstbilgisi gerektiriyor ve bir tane sağlanmadı.

429 Provide Referrer Identity

Sunucu istekte geçerli bir Başvurulan Belirteci almadı.

430 Flow Failed

Diğer akışlar başarılı olsa da, kullanıcı aracısına belirli bir akış başarısız oldu. Bu yanıt proxy aygıtları arasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve bir uç nokta tarafından görülmemelidir (ve biri tarafından görülürse, 400 Hatalı İstek yanıtı olarak kabul edilmelidir).

433 Anonymity Disallowed

İstek anonim olduğu için reddedildi.

436 Bad Identity-Info

İsteğin bir Kimlik Bilgisi üstbilgisi var ve bu üstbilgideki URI düzeni geri alınamıyor.

437 Unsupported Certificate

Sunucu, isteği imzalayan etki alanı için bir sertifikayı doğrulayamadı.

438 Invalid Identity Header

Sunucu, isteğin isteği imzalamak için kullanıldığını iddia ettiği geçerli bir sertifika aldı, ancak bu imzayı doğrulayamadı.

439 First Hop Lacks Outbound Support

Kullanıcının kaydolmaya çalıştığı ilk giden proxy, kayıt şirketi desteklemesine rağmen RFC 5626’nın”giden” özelliğini desteklemez.

440 Max-Breadth Exceeded

Bir SIP proxy’si bir yanıt bağlamı istenen paralel çatalı gerçekleştirmek için yeterli Gelen Maksimum Genişlik’e sahip değilse ve proxy seri olarak çatallayarak veya yeniden yönlendirme göndererek telafi etmek istemiyorsa/yapamıyorsa, bu proxy 440 yanıtı döndürmelidir. 440 yanıtı alan bir istemci, isteğinin olası tüm hedeflere ulaşmadığı sonucuna varabilir.

469 Bad Info Package

Bir SIP UA, UA’nın almak istediğini belirtmediği bir Bilgi Paketi ile ilişkili bir INFO isteği alırsa, UA, UA’nın INFO isteklerini almak istediği Bilgi Paketleri içeren bir Recv-Info üstbilgi alanı içeren bir 469 yanıtı GÖNDERMELIDIR.

İsteğin kaynağı, alıcıdan böyle bir talepte bulunmaya yetkili değil.

480 Temporarily Unavailable

Arayan şu anda kullanılamıyor.

481 Call/Transaction Does Not Exist

Sunucu herhangi bir iletişim kutusu veya işlemle eşleşmeyen bir istek aldı.

482 Loop Detected

Sunucu bir döngü algıladı.

483 Too Many Hops

Max-Forwards üstbilgisi ‘0’ değerine ulaştı.

484 Address Incomplete

request-URI tamamlanmadı.

485 Ambiguous

Request-URI belirsiz.

486 Busy Here

Aranan numara meşgul.

487 Request Terminated

İstek “BYE” veya “Cancel” ile sonlandırıldı.

488 Not Acceptable Here

Oturum açıklamasının veya Request-URI’nin bazı yönleri kabul edilemez.

489 Bad Event

Sunucu, Olay üstbilgisi alanında belirtilen bir olay paketini anlamadı.

491 Request Pending

Sunucunun aynı iletişim kutusundan bekleyen bir isteği var.

493 Undecipherable

İstek, alıcının şifresini çözemeyeceği şifreli bir MIME gövdesi içerir.

494 Security Agreement Required

Sunucu, anlaşmalı bir güvenlik mekanizması gerektiren bir istek aldı ve yanıt, istekte bulunanın aralarında seçim yapması için uygun güvenlik mekanizmalarının bir listesini içeriyor veya özet kimlik doğrulama zorluğu.

5xx Sunucu Hatası SIP Mesajları Açıklamarı

500 Internal Server Error

Sunucu beklenmeyen bir durum nedeniyle isteği yerine getiremedi.

501 Not Implemented

Sunucu, istek yöntemini tanımadığı için isteği yerine getirme yeteneğine sahip değildir. (Sunucunun yöntemi tanıdığı ancak izin vermediği veya desteklemediği 405 Yöntemi İzin Verilmiyorile karşılaştırın.)

502 Bad Gateway

Sunucu bir ağ geçidi veya proxygibi davranıyor ve isteği yerine getirmeye çalışırken aşağı akış sunucusundan geçersiz bir yanıt aldı.

503 Service Unavailable

Sunucu bakımdan geçiyor veya geçici olarak aşırı yükleniyor ve bu nedenle isteği işleyemiyor. “Yeniden Dene-Sonra” üstbilgi alanı, istemcinin isteğini ne zaman yeniden atayabileceğini belirtebilir.

504 Server Time-out

Sunucu, isteği işlemeye çalışırken başka bir sunucuya erişmeye çalıştı ve hızlı yanıt alamadı.

505 Version Not Supported

İstekteki SIP iletişim kuralı sürümü sunucu tarafından desteklenmiyor.

513 Message Too Large

İstek iletisi uzunluğu sunucunun işleyebileceğinden daha uzun.

555 Push Notification Service Not Supported

Sunucu bir ‘pn-provider’ SIP URI parametresinde tanımlanan anında iletme bildirimi hizmetini desteklemiyor.

580 Precondition Failure

Sunucu teklifte belirtilen bazı kısıtlamaları karşılayamıyor veya karşılamak istemiyor.

6xx Genel Hata Yanıtları Listesi

600 Busy Everywhere

Tüm olası varış noktaları meşgul. 486 yanıtının aksine, bu yanıt hedefin aramayı kabul edebilecek alternatif bir hedef (sesli posta sunucusu gibi) olmadığını bildiğini gösterir.

603 Decline

Hedef çağrıya katılmak istemez veya bunu yapamaz ve ayrıca hedef, aramayı kabul etmek isteyen alternatif bir hedef (sesli posta sunucusu gibi) olmadığını bilir. Yanıt, Yeniden Dene-Sonra üstbilgisi alanında aramak için daha iyi bir zaman gösterebilir.

604 Does Not Exist Anywhere

Sunucu, istenen kullanıcının hiçbir yerde bulunmadığına dair yetkili bilgilere sahiptir.

606 Not Acceptable

Kullanıcının aracısıyla başarıyla bağlantı kuruldu, ancak istenen ortam, bant genişliği veya adresleme stili gibi oturum açıklamasının bazı yönleri kabul edilebilir değildi.

607 Unwanted

Çağrılan parti, arayan partiden bu çağrıyı istemedi. Arayan tarafın gelecekteki girişimlerinin de benzer şekilde reddedilmesi muhtemeldir.

608 Rejected

Aracı makine veya işlem çağrı girişimini reddetti. Bu, çağrılan tarafın çağrıyı reddettiği 607 (İstenmeyen) SIP yanıt koduyla tezat oluşturur. Yanıt, çağrıyı içeren Çağrı Bilgisi üstbilgisinde engelleyen ilgili kişi varlıklarını içerebilir. Bu, çağrılarını engellenmiş bulan yasal arayanlar için bir düzeltme mekanizması sağlar.

Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_SIP_response_codes