Skip to content

Skinny Client Control Protocol (SCCP), orijinal olarak Selsius Systems tarafından geliştirilen ve Cisco Systems tarafından 1998’de satın alınan tescilli bir ağ terminali kontrol protokolüdür. Türkçeye Sıska İstemci Kontrol Protokolü olarak çevirilebilir.

SCCP, daha önce CallManager olarak adlandırılan Cisco Unified Communications Manager ile oturum sinyalizasyonu için hafif bir IP tabanlı protokoldür. Protokol mimarisi, Medya Ağ Geçidi Kontrol Protokolü (MGCP) mimarisine benzer.

Protokol Bileşenleri

Bir SCCP istemcisi, bir kümedeki bir veya daha fazla Çağrı Yöneticisi uygulamasıyla iletişim kurmak için TCP/IP‘yi kullanır. Diğer Skinny istemcileri veya bir H.323 terminali ile taşıyıcı trafiği (gerçek zamanlı ses akışı) için UDP aktarımı üzerinden Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolünü (RTP) kullanır. SCCP, uyarıcı tabanlı bir protokoldür ve önemli CPU ve bellek kısıtlamaları ile donanım uç noktaları ve diğer gömülü sistemler için bir iletişim protokolü olarak tasarlanmıştır.

VG248 ağ geçidi gibi bazı Cisco analog medya ağ geçitleri, SCCP kullanarak Cisco Unified Communications Manager ile kaydolur ve iletişim kurar.

Ağ üzerindeki SCCP trafiğinin büyümesini ve ağ mimarisi üzerindeki etkilerini modelleyebilmek başarılı bir ağ gelişimi için hayatidir. Bu protokolü kullanan pek çok cihaz ise güvenlikten çok işlevsellik bazlı üretilmiştir. Bu durum sistemi, bozuk paketlere ve direk ataklara karşı zayıf hale getirmiştir. Bu yüzden güvenliği, performansı, kararlılığı iyileştirebilmek için üzerinde çalışan farklı eklentilerle de kullanılmaktadır.

SCCP çağrılarını TCP/IP ile taşır. Mesajlar TCP altında taşınan mesajlar için 2000. Port kullanılır. basit ve minimal bir yapıdadır. Telefon içerisinde Cisco Call Manager tarafından kontrol edilen programlanamayan bir uç birimdir. Cisco IP telefonlar ile Cisco Call Manager arasındaki iletişimi taşıdığı basit mesajlarla sağlar. Takma adı olan ‘’Skinny’’ protokolün bu basit yapısından gelir.

SCCP IP telefondan Cisco Call Manager’a gönderilen mesajları taşır. Taşıdığı mesajların bir kısmı şöyledir; telefon periyodik olarak Cisco Call Manager’a “KeepAlive” mesajı gönderir, Cisco Call Manager’da “KeepAliveAckMessage” ile telefona karşılık verir. “AlarmMassage” networkle ilgili problemlerde gönderilir, örneğin telefon TFTP sunucusundan dosya yüklemede problem yaşadığı zaman bu mesajla karşılaşılır. Kullanıcı ahizeyi kaldırdığında ise “OnHook” mesajı Cisco Call Manager’a iletilir ve bu noktadan sonra telefona ne yapacağını söyleyen sadece Cisco Call Manager’dır. Görüşme sonlandığında ise “OnHook” mesajı SCCP ile Cisco Call Manager’a iletilir. Bu sayede Cisco Call Manager veri transferini sonlandırır, kanalları kapatır ve telefon bağlantısını keser.

SCCP’nin basit bir başlık yapısı vardır. İlk 4 byte’lık alanda mesajın uzunluğu bilgisi yer alır. 2. 4 byte’lık alan yapılabilecek eklemeler için ayrılmıştır ve kullanılmamaktadır. 3. 4 byte’lık alanda mesaj tipi belirtilir. 4. alan ise değişken boyuttadır ve SCCP mesajının kendisini içerir. Bu basit yapı paketin telefon tarafından kolayca işlenmesini sağlar. Aşağıdaki görselde bir paketin görüntüsü yer almaktadır.

Köken

Cisco, SCCP teknolojisini 1998’de Selsius Corporation’ı satın aldığında edinmiştir. Bu nedenle protokol, Cisco belgelerinde Selsius Skinny Station Protocol olarak da anılır. Cisco IP telefonlarının kökeninin bir başka kalıntısı, CallManager’a sahip kayıtlı Cisco telefonları için varsayılan cihaz adı biçimidir. Selsius Ethernet Phone’da olduğu gibi SEP’dir ve ardından MAC adresi gelir. Cisco ayrıca Cisco IP Communicator adlı bir Skinny tabanlı yazılım telefonu pazarlamıştır.

İstemci Örnekleri

SCCP istemci cihazlarının örnekleri arasında Cisco 7900 serisi IP telefonlar, Cisco IP Communicator yazılım telefonu ve Cisco Unity sesli posta sunucusuyla birlikte 802.11b kablosuz Kablosuz IP Telefonu 7920 yer alır.

Diğer Uygulamalar

Symbol Technologies, SocketIP ve Digium gibi diğer şirketler, protokolü VoIP terminallerinde ve IP telefonlarında, medya ağ geçidi denetleyicilerinde ve yazılım anahtarlarında uygulamıştır. Bir çağrı aracısının açık kaynaklı bir uygulaması Asterisk ve FreeSWITCH sistemlerinde mevcuttur. IPBlue, bir Cisco 7960 telefonuna benzeyen bir yazılım telefonu sağlar. Twinlights Software, Android tabanlı cihazlar için bir yazılım telefonu uygulaması dağıtır. Cisco’nun Metreos’u satın aldığında edindiği ürün olan Cisco Unified Application Environment, uygulamaların tüm Cisco hat tarafı özelliklerine erişmesine izin veren Cisco 7960 telefonlarını taklit etmek için SCCP’yi destekler.

SIP vs SCCP Karşılaştırması ve Farkları

Oturum Başlatma Protokolü (SIP), sesli ve görüntülü aramalar gibi multimedya iletişim oturumlarını sinyallemek ve kontrol etmek için bir iletişim protokolüdür. SIP’nin iyi bilinen uygulamalarından bazıları İnternet telefonu ve anlık mesajlaşmayı içerir.

Skinny Client Control Protocol (SCCP), orijinal olarak Selsius Systems tarafından geliştirilen ve daha sonra Cisco Systems tarafından devralınan tescilli kontrol ve iletişim protokolüdür. Cisco telefonları oturum sinyallemesi için CUCM ve CME ile Sinyalizasyon için hafif bir IP Tabanlı protokoldür.

VOIP trafiği gibi gerçek zamanlı trafik için çok iyi olduğundan, her iki protokol de medya yolları için taşıma ortamı olarak UDP’yi kullanır. SIP, bir veya daha fazla katılımcıyla IP tabanlı iletişim oturumları kurmak, değiştirmek ve sonlandırmak için kullanılırken SCCP protokolü, Cisco Çağrı Yöneticisi ve Cisco VOIP telefonları arasında iletişim için kullanılan Cisco’ya özel bir protokoldür.

SCCP VE SIP Karşılaştırması
SCCP VE SIP Karşılaştırması