Skip to content

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye’de ulusal telekomünikasyon düzenleyici ve denetim organıdır. Eskiden Telekomünikasyon Kurumu (TK) olarak biliniyordu. Radyo ve televizyon yayınları başka bir devlet kurumu olan RTÜK kontrolündedir.

BTK, 29 Ocak 2000 tarihli 4502 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Bu Yasa, ulaştırma bakanlığının sorumluluklarını ele aldı ve “Türkiye’de sektöre özgü ilk düzenleyici kurum olarak bağımsız bir telekomünikasyon düzenleyici kurumu olan Telekomünikasyon Kurumu’nun kurulmasıyla hükümetin politika oluşturma ve düzenleyici işlevlerini ayırdı. Sonuç olarak Ulaştırma Bakanlığı’nın düzenleyici fonksiyonları prensipte Otoriteye devredilmiş, Kablosuz Kanunu (Kanun 2813, 7 Nisan 1983) kapsamında radyo frekans yönetiminden sorumlu bir hükümet organı olan Radyo İletişim Genel Müdürlüğü yürürlükten kaldırılmış ve tüm işlevleri Telekomünikasyon Dairesi’ne devredilmiştir.”

btk nedir - bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu

BTK e-Devlet Üzerinden Sunulan Hizmetler

Kimlik Doğrulama Hizmetleri

Kuruma Ait İnternet Sitesi Üzerinden Sunulan Hizmetler

İletişim Bilgileri

Kurum Adı: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Web Sayfası: https://www.btk.gov.tr/
Tel: +90 3122947200
Adres: Eskişehir Yolu 10.Km No:276 ÇANKAYA ANKARA TÜRKİYE

BTK Akademi nedir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, bilim, teknolojik ve yeniliğe dayalı eğitim anlayışıyla kurulmuştur. Kurumumuza, sektöre ve Ülkemize fayda sağlayacak, alanında öncü, tanınmış, güvenilir ve saygın bir eğitim merkezi oluşturmak amaçlanmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın öncülüğünde 2017 yılında kurulmuştur.

BTK Akademi, Kurumumuzun 1983’ten bu yana elektronik haberleşme sektörü alanındaki tecrübesi ve 2000 yılından bu yana devam ettirdiği düzenleyici ve denetleyici sıfatıyla edindiği birikimi tüm paydaşlarına aktarmayı, sertifikasyon eğitimleri ile sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağının artırılmasına katkıda bulunmayı hedef edinmiştir.

BTK Akademi bünyesinde yürütülen programlar, konusunda uzman iç eğitmenlerimizin yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile ulusal ve uluslararası diğer tüm paydaşlarımızın iş birliği ve katkılarıyla oluşmaktadır. İçinde bulunduğumuz asrın teknolojik gelişmeleriyle evirilen eğitim yöntem ve metotlarına uygun bir şekilde;

  • BİT alanındaki bilgiye erişimin önündeki sorunları kaldırıp bilgiyi halka arz etmeyi,
  • BİT alanının bilinçli ve aktif kullanılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yoluyla, başta genç ve çocuklar olmak üzere toplumun her kesiminin farkındalıklarını artırmayı,
  • Düzenlediği sınıf içi ve online eğitim sertifika programlarıyla, kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan kaliteli iş gücünün üretilmesine katkı sağlamayı,
  • Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve üniversitelerle iş birliği yaparak bilginin yönetimi ve aktarımında söz sahibi olmayı,
  • Teknoloji dünyasının güncel bilgisini kendini sürekli yenileyen eğitim anlayışıyla halka aktarmayı amaçlayan bir eğitim merkezidir.

“Bilginin Adresi” sloganı ile başlayan BTK Akademi, özellikle bilgi teknolojileri alanında oluşturduğu dijital eğitim platformu ile tüm yurttaşlarımıza ulaşmayı amaçlamaktadır. Online eğitimlerin yanı sıra gerçekleştirdiği sınıf içi eğitimlerle de BİT sektörüne yönelik konularda eğitim almak isteyen her kesimin mesleki ve teknik ihtiyaçlarını mekan ve zamandan bağımsız olarak karşılayacaktır.

BTK 20. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği ve Bilişim Uzman Yardımcılığı Eğitimi Açılış Töreni

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu – Murat Pehlivan İle Açık Açık

Sık Sorulan Sorular

Cep Telefonu alırken nelere dikkat edilmelidir?

Mobil telefon cihazı alırken, 
Satın alınacak cihazın ambalajının açılmamış olması,
Cihazın markası, modeli ve seri numarası veya IMEI numarasının faturada belirtilmiş olması,
Cihazda“CE” işaretinin varlığının kontrol edilmesi,
Türkçe kullanım kılavuzu olan cihazların satın alınması,
Cihazın güvensiz ürün (Çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlamayan ve/veya teknik düzenlemelere sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemlerine uygun üretilmemiş ürün güvensizdir.) olup olmadığının kontrol edilmesi, cihazın güvensizlik nedeniyle piyasadan toplatılan cihaz olup olmadığının yazılı ve görsel medyadan takip edilmesi,
hususlarına dikkat edilmesinde fayda görülmektedir.

800’lü numaraları aramanın ücreti nedir?

800’lü numaralar, arayan tarafa herhangi bir ücret tahakkuk ettirilmeyen ve ücreti 800’lü numara sahibi tarafından karşılanan numaralardır. 800 alan kodlu numaraları arayan kullanıcılara, bu aramalara ilişkin herhangi bir ücret yansıtılmamaktadır. 800’lü telefonlar ankesörlü telefonlardan ve şehirlerarası aramalara kapalı telefonlardan da aranabilmektedir.

444’le başlayan numaraları aramanın ücreti nedir?

444’lü numaralara doğru yapılan aramalarda; abonenin mevcut tarifesinde yer alan Türk Telekom (Türk Telekomünikasyon AŞ) yönüne doğru aramalardaki ücretlendirmeden farklı bir ücretlendirme yapılmamaktadır.

Sabit telefon hizmetlerinden faydalanmak için aboneliğimi başlatırken dikkat etmem gereken hususlar nelerdir?

Abonelik sözleşmesi imzalamadan önce ilgili firmanın yetkilendirilmiş bir işletmeci olup olmadığını BTK internet sitesindeki “Yetkilendirilmiş İşletmeciler” listesinden kontrol etmeniz ve abonelik sözleşmesindeki hak ve yükümlülüklerinizi dikkatlice okumanız gerekmektedir. Özellikle seçmiş olduğunuz tarifenin isminin doğru bir şekilde abonelik sözleşmesine yazıldığından emin olunuz. 
Abonelik sırasında hizmetin kapsamı ve ücretler başta olmak üzere her türlü bilginin işletmeci veya işletmecinin bayisi tarafından kendinize verilmesini istemeniz ve sözleşme imzalayarak bazı yükümlülüklere girmeden önce (İşletmecinin internet sayfasından abonelik sözleşmesine ulaşabilirsiniz.) yeterince bilgi sahibi olarak kararlarınızı vermeniz sonradan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi açısından önem taşımaktadır. 
İşletmeciler, abonelik sözleşmelerinde Elektronik Haberleşme Kanunu (EHK) ve Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinde (Tüketici Hakları Yönetmeliği) belirtilen asgari bilgilerin yer almasını sağlamak, sözleşmenin imzalı bir suretini aboneye vermek ve abonelik sözleşmelerini kolay erişilebilir bir şekilde internet sitelerinde yayınlamakla yükümlüdür.

Hangi Telsiz Cihazları İçin İzin ve Ruhsatname Alınması Gerekir?

05/11/2008 tarih ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun (EHK) “Telsiz kurma ve kullanma izni, telsiz ruhsatnamesi ve kullanıma ilişkin esaslar” başlıklı 37’nci maddesinde; “(1) Radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin ilgili kanununda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, Kurum düzenlemelerinde belirtilen ve işletilmesi için frekans tahsisine ihtiyaç gösteren telsiz cihaz veya sistemi kullanıcıları, telsiz kurma ile kullanma izni ve telsiz ruhsatnamesi almak zorundadır. Bu kapsamdaki kullanıcılar telsiz cihaz veya sistemlerini Kurum düzenlemeleri ve telsiz ruhsatnamesinde belirtilen esaslara uygun olarak hükmü kurmak ve kullanmak mecburiyetindedirler.” yer almaktadır. Bu durumda, Kurum düzenlemelerinde belirtilen ve işletilmesi için frekans tahsisine ihtiyaç gösteren telsiz cihaz veya sistemi için izin alınması gerekmektedir.

Yurt dışından cihaz aldım ve Türkiye’de kullanmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

5809 sayılı Kanunun 57’nci maddesi gereği (ayrıntılı bilgi için: , mobil işletmeciler tarafından hizmet verilen cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, araç takip sistemleri vb. Elektronik Kimlik Bilgisine (IMEI) sahip cihazların Türkiye’de kullanılabilmesi için kayıt altına alınmaları gerekmektedir. Cihaz kayıt işlemleri e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden yapılabilmektedir.
Cihaz kayıt işlemi için ödenmesi gereken ücretler dâhil ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Cep Telefonumu kaybettim/çaldırdım. Ne yapmam gerekir?

Çalınma, yağmalanma, kaybolma veya her ne suretle olursa olsun, mobil cihazların sahibinin rızası dışında elden çıkması durumlarında tüketiciler, cihazlarının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) BTK Tüketici İletişim Merkezi’nin (120) numaralı telefonunu aramak sureti ile haftanın 7 günü 24 sat (7/24) ihbarda bulunabilirler.
Kayıp çalıntı cihazlarla ilgili ayrıntılı bilgiye “KAYIP/ÇALINTI İŞLEMLERİ” bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerimin korunmasına ilişkin bir düzenleme var mı?

Elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına yönelik olarak mevcut düzenleme EHK’nın yeniden hazırlanarak 6639 sayılı Kanun ile yasalaştırılmış olan 51’inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelikkapsamında yer alan hükümlerdir. Bu hükümler kapsamında;
Kişisel verilerin; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmesi, doğru ve gerektiğinde güncel olması, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ile işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkeleri benimsenmiştir.
Elektronik haberleşmenin ve ilgili trafik verisinin gizliliği esas olup, ilgili mevzuatın ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde, haberleşmeye taraf olanların tamamının rızası olmaksızın haberleşmenin dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması, kesilmesi ve takip edilmesi yasaklanmıştır.
Elektronik haberleşme şebekelerinin haberleşmenin sağlanması dışında abonelerin/kullanıcıların terminal cihazlarında bilgi saklanması veya saklanan bilgilere erişim sağlanması amacıyla kullanılması, ilgili kişilerin bilgilendirilmeleri ve rızalarının alınması şartına bağlanmıştır.
Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin şebekelerinin, abonelerine/kullanıcılarına ait kişisel verilerin ve sundukları hizmetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla uygun teknik ve idari tedbirleri alması hususu düzenlenmiştir.
Hassas kişisel veri statüsünde olan trafik ve konum verilerinin yurt dışına çıkarılması ilgili kişilerin rızasına bağlanmıştır.
Elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin konum verilerinin işlenmesinde abonelere bu verilerin işlenmesini reddetme imkânı sunmaları sağlanmış, insan yaşamı açısından hayati önem arz eden deprem, sel felaketi gibi afet ve acil durum şartlarında ise kişisel verilerin rıza aranmaksızın işlenebilmesi ve böylece en kısa zamanda müdahale imkânının sağlanması amaçlanmıştır.
Verilerin asgari ve azami saklanma sürelerine ilişkin yükümlülükler belirlenmiş, ayrıca olası ihtilaf durumlarının çözümüne ilişkin olarak kişisel verilerin işlenmesine yönelik abonelerin/kullanıcıların rızalarını gösteren kayıtların asgari abonelikleri süresince saklanması öngörülmüştür.
Tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi amacıyla abonelerin elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik fatura tutarı ve ödeme bilgilerinin işletmeciler arasında paylaşılabilmesine imkân sağlanmıştır.
İşletmecilere, sistemlerini tehdit eden risk ve/veya veri ihlali olması durumunda, abone/kullanıcılara bilgi verme yükümlülüğü getirilmiştir.
Kişisel verilerin işlenmesi ve aktarımı hususlarında alınacak rıza ve yapılacak bilgilendirmelere ilişkin şartlar ve işletmeci yükümlülükleri belirlenmiştir.
Acil yardım çağrıları hariç olmak üzere abonelere/kullanıcılara numaranın gizlenmesi hakkının tanınması öngörülmüştür.
Otomatik çağrı yönlendirmeyi durdurma, ayrıntılı faturalarda numaraların gizlenmesi, abone/kullanıcıların daha önce alınan rızaları kapsamında işlenen kişisel verilerine ilişkin her yılın üçüncü çeyreğinde bilgilendirilmesi, verilen rızaların basit ve ücretsiz bir yöntemle geri alınması, aboneliğin sonlanması halinde daha önceden verilen rızaların geri alınmış olması şeklindeki imkân ve kolaylıkların sağlanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Bulunduğum yerde cep telefonum çekmiyor ne yapmam gerekir?

https://sikayet.btk.gov.tr/giris/ sayfasına üye olarak kapsama sağlanmasını istediğiniz yerin adresi ve işletmeci bilgilerini tarafımıza bildirmeniz halinde, değerlendirilmek üzere ilgili işletmeciye talebiniz iletilecektir.

İnternet servis sağlayıcımı nasıl değiştirebilirim?

İnternet servis sağlayıcınızı değiştirmek için hizmet almak istediğiniz yeni işletmeciye başvuruda bulunmanız yeterlidir. Başvuruda bulunduğunuz işletmecinin tarafınıza teyit araması yapması ve ses kaydının oluşturulmasını müteakip yeni aboneliğiniz başlamaktadır.
Bununla birlikte, internet servis sağlayıcınızı değiştirmeden önce mevcut işletmecinize taahhüdünüz olup olmadığını kontrol etmeniz ve varsa taahhüt sözleşmesindeki yükümlülükleriniz sebebiyle herhangi bir cezai şart ya da cayma bedeline muhatap olup olmayacağınızı bilerek İnternet erişim hizmeti aldığınız işletmeciyi değiştirmenizde fayda görülmektedir.