skip to Main Content

Haftalık dergi Stern ve ünlü pazar araştırma şirketi Statista, “Almanya’nın En Sürdürülebilir Şirketleri 2021” sıralamasını oluşturmak için işbirliği yaptı. Bu çalışma kapsamında 2.000’den fazla Alman şirketinin sürdürülebilirliği incelendi. Gigaset, kurumsal sorumluluk stratejisi ve toplam 71 puanla sıralamada 109. sırayı almayı başardı.

Gigaset-almanya-ekosistem
Gigaset-almanya-ekosistem

Bu çalışmanın amacı doğrultusunda kurumsal sorumluluk (CR) sürdürülebilirliğin üç temeline ayrılmıştır: “çevre”, “sosyal” ve “ekonomik”. “Çevre” kategorisi, örneğin atık, emisyonlar ve yenilenebilir enerjiler üzerindeki konum hakkında bilgi içerir. Yönetim pozisyonlarındaki kadınların oranı, personel cirosu ve bir şirketin insan hakları politikası “sosyal” kategoriye aittir ve “ekonomik” kategoride Kurumsal Yönetim Yasası’na uyum, yolsuzlukla mücadele kılavuzu ve şirketin finansal istikrarı ile ilgili konular yer almaktadır.

Almanya’nın en sürdürülebilir şirketleri üzerine yapılan geniş çaplı çalışmada, özenle seçilmiş yaklaşık 2.000 şirket hakkında 13.000’den fazla kişiyle görüşüldü. Araştırmada, merkezi Almanya’da bulunan, Almanya’da en az 500 kişiyi istihdam eden, Almanya’da en yüksek ciroya sahip şirketler arasında yer alan veya DAX’ta (DAX30, MDAX, SDAX, TecDAX) listelenen şirketlerin sürdürülebilirlik ve yıllık raporları analiz edildi. Buna ek olarak, şirketler aynı yıl için bir yıllık rapor veya kamuya açık yıllık mali tablolar yayınlamış olmanın yanı sıra, 2018 veya daha yakın tarihli verileri içeren bir sürdürülebilirlik raporu veya karşılaştırılabilir bir rapor yayınlamış olmak zorunda kaldılar. Çalışmanın detaylı analizinde sadece bu kriterlerin tamamını karşılayan firmalar dikkate alındı.

Detaylı analiz iki bölümden oluşuyordu. İlk olarak, sera gazı emisyonları, yönetim pozisyonlarındaki kadınların oranı ve Kurumsal Yönetim Kanunu’na uyum gibi konularda ilgili 30’dan fazla önemli isim yukarıda belirtilen raporlardan araştırılmış ve analiz edilmiştir. Bunu, “çevre”, “sosyal işler” ve “ekonomi” olmak üzere üç kategorideki şirketlerin sürdürülebilirlik algısı üzerine 13 bin vatandaşın katıldığı online bir anket izledi. Katılımcılar şu ifadeleri değerlendirdi: “Şirket çevrenin korunmasına kararlıdır”, “Şirket hayır işlerine kendini adamıştır” veya “Şirket rakiplere ve tedarikçilere karşı adil davranır”.

Sonuçların değerlendirilmesinin ardından Almanya’da üç sürdürülebilirlik alanında en iyi performansı gösteren ve 100 şirket arasından en yüksek puana ulaşan 200 şirket belirlendi. Toplam puan, “çevre”, “sosyal” ve “ekonomi” alanlarından üçte birinden oluşuyordu. Önemli rakam araştırmasının sonuçları toplam puanın %70’ini, kalan %30’luk kısmı ise vatandaşların anketinden elde etti. Teorik olarak en yüksek ulaşılabilir puan 100, teorik olarak en kötü ulaşılabilir puan ise 0 idi. Gigaset, ankete katılan tüm şirketlerin ortalamasının çok üzerinde olan toplam 71 puan elde etti.

“Gigaset’in bu kadar zorlu kritere ve bu kadar güçlü rekabete karşı galip gelebilmesine çok sevindik. Sürdürülebilirlik ve sorumluluk açısından doğru yolda olduğumuzu gösteren sonuçtan büyük gurur duyuyoruz. Burada örnek olmaya devam etmek ve sosyal, ekonomik ve çevresel konularda sürdürülebilirliğin ve sorumluluğun bizim için ne kadar önemli olduğunu göstermek istiyoruz,” diyor Gigaset SVP Kurumsal İletişim ve Yatırımcı İlişkileri Raphael Dörr.