skip to Main Content

Metadoloji

İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması, bu yıl 22. kez gerçekleştiriliyor.
Şirketleri 4 kategoride değerlendirdik.

• Sistem Entegratörü ve İş Ortağı
• Dağıtıcı
• Türkiye Merkezli Üretici
• Uluslararası Merkezli Üretici / Üreticinin Temsilcisi

Bu kategorilerin ayrıca “Donanım”, “Yazılım” ve “Hizmet” ile ilgili alt tabloları da bulunuyor. Araştırma içinde özgün bir sıralama olan son 3 yılın en iyi performans gösteren şirketini her yıl olduğu gibi yer alacak. Bu değerlendirmeyi yaparken, sıralamaya giren şirketin sırasının ve gelirlerinin son 3 yıl içinde sürekli yükselmiş olmasını ve toplam bilişim pazarı kadar veya üstünde büyümesini esas alıyoruz.
İlk 500 Bilişim Şirketi araştırması bir pazar raporu değildir. Şirketlerin pazar payları için bir gösterge olarak kabul edilemez. Pazar bilgileri bu araştırmayı esas alarak, bu araştırmadan bağımsız olarak ayrıca hazırlanmaktadır. İlk 500 Bilişim Şirketi araştırması satış gelirleri sıralamasıdır. Sıralamada ise sadece bu araştırmaya bilgi veren şirketler yer alıyor.

İlk 500 Bilişim Şirketi sıralaması geçmiş yıllarda olduğu gibi şirketlerin net satış gelirleri esas alınarak yapılacak. Şirketlerin net satış gelirlerini belirlemek için, şirketlerden bilanço, gelir gider tablosu ve 12 aylık KDV beyannamesini her yıl olduğu gibi istiyoruz. Sıralama Türk Lirası gelirleri üzerinden yapılacak ve FOB (proforma fatura yolu ile yapılan satışlar) satışı yapan şirketlerin, FOB satış gelirleri, aldıkları komisyonlar düşülerek, net satış gelirlerine ilave edilecek. Gelilerini dolar olarak bildirecek şirketler için 2020 yılı için kullanılacak ortalama dolar kuru 7,01 TL olarak belirlendi.
Borsaya açık olan veya açılacak olan şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kabul edilen kriterlere uygun yapıda bilgi vermesi zorunludur.

Pazar Kategorileri

DONANIM

Sunucu: Ağ yapısında, (thin client ve dumb terminal dahil) kendine bağlı bilgisayarların veri depolama ve iletişimini yönlendiren ve bu amaca uygun tasarlanmış orta boy ve büyük boy bilgisayarlardır.
Sunucular, üzerlerinde bulundurdukları uygulama yazılımlarını da uydu bilgisayarlar üzerinden kullanıcılara sunabilirler.

Masaüstü bilgisayar ve OEM ürünleri: Merkezi işlem birimi, ana belleği, monitörü ve klavyesi olan masaüstü bilgisayarlar ile bir sistem satışından ayrı olarak yapılan bellek, işlemci, kasa, monitör, klavye, mouse, grafik kartları, ekran kartları ve I/O kartlarını içerir.

Tablet ve taşınabilir bilgisayar: Merkezi işlem birimi, ana belleği, monitörü ve klavyesi olan taşınabilir bilgisayarları ve tabletleri ifade eder.

Baskı Sistemleri: Nokta vuruşlu, mürekkep püskürtmeli ya da lazer tekniği ile baskı yapan,3D yazıcı, barkod yazıcı, fotokopi makinaları ve çok fonksiyonlu baskı sistemleri ile tarayıcıları içerir.

Veri yedekleme ve depolama donanımı: Veri yedekleme için kullanılan donanım ürünlerini içerir.

Ağ donanımı: Yerel alan ve uzak alan ağlarında kullanılan bridge, hub, router, switch vb. ürünleri, kablo ve kablolama ekipmanları ve yerel alan ve uzak alan ağlarında kullanılan telli, telsiz, optik ve başka iletim ortamlarını kılavuz olarak kullanan modem, erişim cihazları ve arabirim donanımlarını içerir.

Güvenlik Kamera donanımı: CCTV, IP kamera gibi donanımları içerir.

Bilgi Güvenliği donanımı: Ağ güvenliği donanımlarını içerir.

POS sistemleri: Satış noktası ödeme sistemleri ve müşteride kurulu banka terminallerini içerir.

Veri toplama (OT/VT) donanımı: Akıllı kart okuyucu, manyetik kart okuyucu, RFID okuyucu, barkod okuyucu, optik okuyucu ve bunların taşınabilir terminalleri içerir.

Görüntü ve ses sistemleri: Görüntü ve ses bilgisini kullanıcıya ulaştırmaya yönelik her türlü ekran ve akustik dönüştürücü ile kayıtlı veriyi okuyarak bunlara aktaran okuyucuları içerir. (Plazma ekranlar, DVD ve VCD oynatıcılar, LED veya flüoresan aydınlatmalı LCD, tümüyle LED veya OLED ve CRT ekranlar)

Telekomünikasyon alt yapı donanımı: Bir yerleşkenin dışında kalan telekomünikasyon ağlarının inşasında kullanılan her türlü aktif ve pasif alt yapı donanımını içerir.

PBX santral: Kurumsal telefon santralleri PBX olarak adlandırılmaktadır. Dahili çağrıları gelen ve giden ses çağrılarını anahtarlayan sistemleri içerir. Bir cihazın santral sayılması için yol verme işlemini devre anahtarlamalı olarak yapıyor olması gerekir.

Mobil telefon: Hücresel veya tek hücreli, gezgin tüm telefon ve aksesuarlarını içerir.

Çeşitli donanım: Faks cihazları, yazar kasa, kiosk, ATM, dijital fotoğraf makineleri, sabit telefon çizici ve IoT donanımlarını içerir.

Kesintisiz güç kaynağı: Elektronik cihazları olumsuz şebeke koşullarından koruyan ve elektrik kesintisi sırasında enerji sağlayarak sistemlerin çalışmasına imkan veren cihazları içerir.

Tüketim malzemeleri: Kartuş, toner, disket, CD vb. ürünlerden elde edilen gelirleri içerir.

YAZILIM

İşletim sistemi: Tek kullanıcılı sistemler veya ağlar üzerinde çalışan her türlü işletim sistemlerini içerir.

İnsan Kaynakları Yazılımı: Geliştirilen veya paket olarak satılan insan kaynakları yazılımını içerir.

Ofis yazılımı: İşletim sistemi üzerinde koşan ve kullanıcının temel çalışma ihtiyaçlarını yerine getirmeye yönelik uygulama yazılımını kapsar.

Güvenlik yazılımı: Ağların ve internet temelli bilgi işlemin güvenliğini sağlamaya ve sistemleri korumaya yönelik her türlü güvenlik ve şifreleme amaçlı yazılım ürünlerini, ayrıca biyometri yazılımlarını içerir.

Doküman/Arşiv yönetimi yazılımı: Geliştirilen veya paket olarak satılan dokümanların elektronik ortamda arşivlenmesini ve yönetilmesini sağlayan yazılımı içerir.

Sektörel yazılım: Finans, üretim, turizm, sağlık vb. sektörler için geliştirilen veya paket olarak satılan uygulama yazılımını içerir.

Coğrafi bilgi sistemleri yazılımı: Konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren yazılım ürünlerini içerir.

CRM yazılımı: Geliştirilen veya paket olarak satılan müşteri ilişkileri yönetim yazılımını içerir.

ERP yazılımı: Geliştirilen veya paket olarak satılan kurumsal kaynak planlaması yazılımını içerir.

Mobil uygulamalar: Sunulan hizmetlerin kullanıcıya hücresel gezgin ağlar üzerinden güvenli bir biçimde ulaştırılması için ortaya konan çözümlerin yazılım kısmını içerir.

Çeşitli iş uygulamaları: Veri yedekleme, uygulama geliştirme araçları, middleware, çağrı merkezi, yönetim bilişim sistemleri ve gömülü sistem (IoT, M2M) uygulamalarının yazılım kısmını içerir.

Veritabanı yazılımı: Verinin belli bir düzende ve belli bir saklama ortamında toplanmasını, kullanıcı gereksinimlerine göre ilişkilendirilmesini, tümleştirilmesini ve buna erişimi sağlayan veritabanı teknolojisi yazılım çözümlerini içerir.

Veri ambarı/İş zekası yazılımı: İlişkili verilerin tutulduğu ve analizlerin yapıldığı yazılım ürünlerini içerir.

Sanallaştırma: İşletim sistemleri, depolama donanımları ya da ağ kaynaklarından herhangi birinin aslını kurmak yerine sanal olarak kurmaya yarayan yazılımları içermektedir.

HİZMET

Eğitim: Yazılım, işletim ve uygulama geliştirme işlevlerine yönelik hizmetlerini ifade eder.

e-Fatura/e-Defter/e-Arşiv Hizmeti: Faturalama, arşivleme ve kanunen tutulması zorunlu olan finansal defterlerin elektronik ortamda sunulmasını sağlayan hizmetleri içerir.

Danışmanlık: Bilgi sistemlerinde yönetim, süreç, uygulama, planlama, strateji ve teknik danışmanlık hizmetlerini içerir.

Çağrı merkezi hizmeti: Telefon ile yoğun olarak satış, satış sonrası destek, veri yönetimi ve müşteri hizmeti verilen yerlerde gelen ve giden çağrıları yönetme hizmetlerini içermektedir.

Barındırma/Yönetim Hizmeti: Donanım ve yazılım çözümlerinin yönetim ve barındırma hizmetlerini içerir.

Bulut Hizmeti: Bulut tabanlı bir platform üzerinden, altyapı, uygulama ya da depolama hizmetlerini içerir.

İnternet hizmetleri: İnternet erişim hizmetlerini içerir.

Kurulum/Bakım/Destek hizmeti: Donanım ve yazılım konusunda verilen kurulum, bakım ve destek hizmetlerini içerir.

Sabit telefon hizmeti: İşleticinin (operatör) sabit adreslere fiber optik, telli veya telsiz yöntemlerle sağladığı ulusal ve uluslararası her türlü ses hizmetlerini içerir.

Mobil telefon hizmeti: İşleticinin (operatör) gezgin hücresel iletişim kapsama alanı içerisinde telsiz yöntemlerle sağladığı ulusal ve uluslararası her türlü ses hizmetlerini içerir.

Yayın hizmeti: Platform işletimi dahil, çeşitli akan görüntü ve ses içeriklerini demetleyerek karadan telli veya telsiz (kablo tv altyapısı, uydu vb.) sayısal yöntemlerle topluma ulaştıran hizmetleri içerir.

Katma değerli mobil ve internet hizmetleri: İçerik, oyun, müzik vb. servisleri internet ve/veya mobil cihazlar üzerinden sunma hizmetini içermektedir.

Diğer dış kaynak kullanım hizmeti: Çeşitli doküman basımı, çeşitli doküman tarama, yardım masası, dışarıdan sağlanan kaynak ve hizmetleri içerir.

PLUS KATEGORİLERİ

Ar-Ge: Ar-Ge faaliyetleri sonucunda oluşturulmuş ürün veya çözümlerden elde edilen satış gelirlerini içerir.

IoT ve M2M: IoT ve M2M çözümlerine yönelik oluşturulmuş ürün veya hizmetlerden elde edilen satış gelirlerini içerir.

Yapay Zeka: Yapay Zeka çözümlerine yönelik oluşturulmuş ürün veya hizmetlerden elde edilen satış gelirlerini içerir.

Sektörel Yazılım: * Finans sektörüne özel geliştirilmiş ürün ve hizmetlerden elde edilen satış gelirlerini içerir. * Sağlık sektörüne özel geliştirilmiş ürün ve hizmetlerden elde edilen satış gelirlerini içerir. * Turizm sektörüne özel geliştirilmiş ürün ve hizmetlerden elde edilen satış gelirlerini içerir. * Savunma sektörüne özel geliştirilmiş ürün ve hizmetlerden elde edilen satış gelirlerini içerir. * Tarım sektörüne özel geliştirilmiş ürün ve hizmetlerden elde edilen satış gelirlerini içerir. * Oyun sektörüne özel geliştirilmiş ürün ve hizmetlerden elde edilen satış gelirlerini içerir.

Bu sene düzenlenen Bilişim 500 Ödül Töreni’nin tamamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN AYNASI

2020 yılının Mart ayında hızlı bir şekilde hayatımıza giren pandemi sürecini 1.5 yılı aşkın bir süredir tüm dünya ile birlikte yaşıyoruz. Salgının etkileri hala devam ediyor ve ne zaman, nasıl biteceği konusunda da kimsenin tam olarak bir bilgisi yok. Belki alışmamızdan, belki aşının verdiği rehavetle, belki de ekonomik süreçlerin dayatmasıyla bu sürecin ilk günlerinden farklı bir ortamdayız, yani evlerde ilk günlere göre daha az kalıyor, daha fazla sokağa çıkıyoruz. Ama her koşulda da işlerimizi aksatmıyor, ‘yarı ofis-yarı uzaktan’ olmak üzere çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürüyoruz. Ne de olsa hayat devam ediyor. Peki hayat kendi kendine mi devam ediyor? Elbette hayır. Bilişim teknolojilerinin bizlere sunduğu avantajlar olmasaydı, hayat, özellikle de iş hayatı nasıl olurdu bilemiyorum.

Son yıllarda herkesin gündeminde yer alan dijital dönüşüm çalışmaları sayesinde hayatımız kolaylaştı! Yeni normaller oluşmaya başladı, biz de bu yeni normallere alışmaya çalışıyoruz. Hatta alıştık bile… Günlerin ve şartların bizlere daha nasıl ‘yeni normaller’ getireceğini tahmin etmeye çalışıyoruz. Ama artık açık bir gerçek var: Bilişim olmadan ne hayat ne iş ne eğitim başta olmak üzere hiçbir şey
olmayacak. Zaten önceden dijital dönüşüm yatırımını yapmış olan şirketler, pandemiden de en az olumsuz etkilenen şirketler olmadı mı? Hatta pek çok şirket bunu bir fırsata çevirmedi mi? Önümüzdeki 5-10 yıl içinde yaşayacağımız gelişmeleri pek de kısa bir sürece sığdırmadık mı? Tabii bu gelişmelerden bilişim sektörünün etkilenmemesini beklemek haksızlık olurdu. 2020 yılının 9 ayı pandemide geçmesine rağmen bilişim şirketleri büyümesini sürdürdü. TÜBİSAD rakamlarına göre de yüzde 22 büyüme gerçekleşti. Yıllardır eksilerde olan dolar bazlı büyüme bile neredeyse başa baş noktasına geldi. Bu yıl 22.’sini hazırladığımız ve elinizde tuttuğunuz Bilişim 500 yayınının iç sayfalarını incelediğinizde de zaten buna benzer verileri göreceksiniz.

Ayhan Sevgi
BThaber Genel Yayın Koordinatörü

İyi bir şey yapıyoruz…

22.sini gerçekleştirdiğimiz bu araştırmanın bu yıl da her yıl gibi 9 aylık bir hikayesi oluştu.
Bu 9 ayın oluşması için de onlarca yıl gerekiyordu, başka türlü bu başarılı çalışma ortaya çıkmazdı. Özetle 1 günde törenini yaptığımız bu araştırma için 9 ay çalıştık, 9 ayda bitirebilmek için 21 yıllık deneyim ve bilgi birikimine ihtiyaç duyduk.
Bu araştırma 1990 yılların sonunda bilişim firmalarının sayısının az olduğu hatta isimlerinin “Bilgisayar firmaları” olduğu yıllarda “Bilişim 100” ismiyle başlamış. Bu vizyoner ve çok faydalı çalışmayı başlatan İnterpro yöneticilerine hem bizlerin hem de sektörün ciddi bir teşekkür borcu var.
Yıllar içinde gelişen bu araştırma, bilişim sektörümüzün yegane ve tamamıyla %100 doğru, hepimizin değeri haline gelen bir çalışmadır. 22 yılda emeği geçenlere, destekleyenlere ve bunu halen daha da geliştirmeye çalışanlara teşekkür ediyorum, minnettarım.
Firmalarımızı geçen yıl olduğu gibi bu yıl yine 4 başlıkta grupladık. 1- Türkiye merkezli üretici 2- Yurtdışı merkezli üretici-temsilci 3- Dağıtıcı 4- Sistem entegratörü ve iş ortağı. Bu 4 başlığın altındaki Yazılım, Donanım ve Hizmet kırılımlarını ve her birinin altında da alt kategorileri oluşturduk.
Bu sayede firmalarımız kendilerini daha rahat konumlar hale geldi. Bilişim 500 araştırmamız bir ciro sıralaması. Cironun artık şirket başarısını %100 göstermediğini biliyoruz ancak ciro sıralaması da önemli bir göstergedir, birçok karar verici ve yatırımcı için iyi bir referans oluşturur. Şimdilik bu kısmını yapıyoruz ama umarım ilerleyen yıllarda sektörün ve kamunun desteği ile araştırmayı daha kapsamlı hale getiririz. Araştırmanın ve kategori tablolarının oluşmasında resmi evraklar üzerinden değerlendirme yapılır.
Hiçbir inisiyatif kullanılmaz, hiçbir firmamıza iltimas gösterilmez. Araştırmanın bütün sayfaları gerçek rakamları gösterir. Kategori birincileri ödül ve sertifikalarını işte bu tamamen doğru rakamlar üzerinden alır. Bu firmalarımızı canı gönülden kutluyorum.
Tören başlamadan evvel bu yıl da Bilişim 500 araştırmasından önce araştırmadan bağımsız 35 yıl ödülleri ve BThaber özel ödülleri İyi bir şey yapıyoruz… verildi. Hem sektörümüze 35 yıl vermiş bu değerli dostları hem de özel ödül sahiplerini de bir kez de buradan alkışlıyorum. Türkiye’nin gelişmesi tarım ve bilişime bağlıdır, ben böyle düşünüyorum. Tarım da bilişim olmadan istenen seviyeye gelmeyeceğine göre bütün ümidimiz bilişimdir.
Bu bilinçle bilişim sektörünün gelişmesi, ülkenin dijitalleşmesi ve bilgisayar okur yazarlığının arttırılması için hepimize görevler düşüyor. Biz Bilişim 500 araştırması, BThaber Gazetesi, Bilişim Zirvesi, Kaptanlar gibi birçok çalışma ile bize düşen kısmını yapmaya çalışıyoruz. Bu araştırmaya katılan firmalarımıza, destek veren sponsorlarımıza, töreni izleyen dostlarımıza, bize inanan ve bu çalışmanın geliştirilmesi için destek olan herkese çok teşekkür ederim.
Belki en iyisini hala yapamadık ama her türlü eleştiri, bilgi ve desteğe açık olduğumuzu belirtmek isterim. Araştırma kataloğumuzun hepimize faydalı olması ümidiyle…

Murat Göçe
BTHABER Şirketler Grubu Başkanı