Skip to content

LLDP (Link Layer Discovery Protocol – Bağlantı Katmanı Keşif Protokolü), IEEE 802.1AB standardına göre tanımlanmış, üreticiden bağımsız bir Katman 2 protokolüdür ve komşu cihazlar arasında bilgi alışverişi imkanı sunar.

Bu destekleyen her cihazda, kendisi hakkında periyodik aralıklarla bilgi gönderen ve sürekli olarak komşu cihazlardan bilgi alan LLDP aracısı olarak adlandırılan bir yazılım bileşeni çalışır. Bu tamamen birbirinden bağımsızdır, bu nedenle LLDP’ye diğer cihazlarla iletişim kurmayan “tek yönlü protokol” denir.

LLDP-DU’lar (Veri Birimleri) aracılığıyla alınan bilgiler, bir veri yapısında, Yönetim Bilgi Tabanında (MIB) her cihazda yerel olarak depolanır. Bu bilgilere daha sonra SNMP aracılığıyla erişilebilir. LLDP mesajları, “88-CC” Ethertype ile “01:80:C2:00:00:0E” çok noktaya yayın adresine bir Katman 2 çerçevesinde (OSI) gönderilir.

LLDPDU, TLV’lerden (Tip-Uzunluk-Değer) oluşur. Her TLV’nin bir türü ve verilere (değere) bağlı olarak karşılık gelen uzunluğu vardır.

IP Üzerinden Ses (VoIP) Ağlarında Uygulama

LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol – Media Endpoint Devices), VoIP cihazlarının ağdaki diğer cihazlarla (örneğin bir PC) birlikte çalışabilirliğini desteklemek için TIA (ANSI/TIA-1057) tarafından geliştirilen bir LLDP uzantısıdır.

LLDP-MED, esas olarak ağ cihazları (switch, router) ve terminaller arasında çalışan IP telefonları gibi cihazların tespitine odaklanır.

Bağlantı Katmanı Keşif Protokolü Detayları

Kesintisiz hizmet veren yerel ağlarda kullanılan cihazların sayısının ve karmaşıklığının her geçen gün artması muhtemeldir. Ethernet access (ethernet erişim) portları sayısı sürekli artmaktadır. Ağ cihazlarındaki giderek hızlanan artış, ağ sistemlerinde yeni teknoloji ve uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Geçmişte birçok ağ ekipman sağlayıcısı, ağlardaki yeni cihazları algılamak için kendilerine özel yöntemler aradılar.

Bununla beraber, bu işlemi yapmaya yönelik protokoller geliştirdiler. Geliştirilen bu protokollerin bir kısmı SNMP (Simple Network Management Protocol – Basit Ağ Yönetim Protokolü) ile uyumlu olarak çalışmaktaydı. Konuşlandırma, yapılandırma, görüntüleme, izleme ve diğer ağ yönetim disiplinlerinde yeni teknolojilere uyumluluk, yeni gelişmeleri desteklemek ve takip edebilmek için bir gereklilik haline gelmiştir.

Günümüzün sürekli genişleyen ağ yapıları yönetimi basitleştirildi. Link Layer Discovery Protocol (Bağlantı Katmanı Keşif Protokolü), şu anda ağ topolojileri ve ağ cihazlarını keşif protokolü olarak kabul edilmiş durumdadır. Ağda kullanılan ağ cihazlarının markasından bağımsız olarak çalışabilmektedir.

Açık kaynak yapısı, gelecekte yeni ethernet destekli uygulamalara ve servislere yardımcı olabilecek yeni keşif özelliklerinin oluşturulması için kaynak niteliğindedir. Genel olarak ağ yönetimini kolaylaştırır ve gerekli ağ yöneticisi sayısını da azaltır.

LLDP Link Layer Discovery Protocol Nedir
Link Layer Discovery Protocol Nedir

Genel İşleyişi

Bağlantı Katmanı Keşif Protokolü, aynı fiziksel ağ içindeki Ethernet bağlantısına sahip olan cihazlar hakkında bilgi toplamak ve ağ hakkında bilgileri depolamak amacıyla tanımlanmış bir komşu keşif protokolüdür. Cihazların birbirlerinin kimlik bilgilerini, yeteneklerini, özel yapılandırma bilgilerini tespit edebilmesini de sağlar. Yönetim Bilişim Temeli (MIB – Managament Information Base) modülleri tanımlanır.

LLDP, yönetim bilişim temeli aracılığı ile sorgu yapar ve diğer cihaz da bu sorguya cevap döner. Genel mantığı budur. Yönlendiricileri, köprüleri, tekrarlayıcıları, WLAN (Wireless Local Area Network – Kablosuz Yerel Ağ Bağlantısı) erişim noktalarını, IP telefonları, ağ kameraları veya üretici önemi olmaksızın herhangi bir LLDP uyumlu cihazı keşfetmek için kullanılabilir.

Toplanan Bilgiler

LLDP ile toplanan bilgiler, cihaz yönetimi bilgi tabanında (MIB) saklanabilir ve RFC 2922’de belirtildiği gibi Basit Ağ Yönetimi Protokolü (SNMP) ile sorgulanabilir. LLDP etkin bir ağın topolojisi, ana bilgisayarların taranması ve sorgulanmasıyla keşfedilebilir bu veritabanı. Alınabilecek bilgiler şunları içerir:

 • Sistem adı ve açıklaması
 • Bağlantı noktası adı ve açıklaması
 • VLAN adı
 • IP yönetim adresi
 • Sistem yetenekleri (anahtarlama, yönlendirme vb.)
 • MAC/PHY bilgileri
 • MDI gücü
 • Bağlantı toplama

Uygulamalar

Bağlantı Katmanı Keşif Protokolü, ağ yönetimi ve ağ izleme uygulamalarında bir bileşen olarak kullanılabilir.

Böyle bir örnek, veri merkezi köprüleme gereksinimlerinde kullanımıdır. Veri Merkezi Köprüleme Yetenekleri Değişim Protokolü (DCBX), ağ üzerinde tutarlı konfigürasyon sağlamak için komşular arasında yetenekleri ve yukarıdaki özelliklerin konfigürasyonunu iletmek için kullanılan bir keşif ve yetenek değişim protokolüdür.

LLDP, Ethernet üzerinden güç yeteneklerinin ve gereksinimlerinin reklamını yapmak ve güç dağıtımını görüşmek için kullanılır.

Medya uç noktası keşif uzantısı

Media Endpoint Discovery, LLDP-MED olarak bilinen ve aşağıdaki olanakları sağlayan bir LLDP geliştirmesidir:

 • Tak ve çalıştır ağ iletişimi sağlayan LAN ilkelerinin (VLAN, Katman 2 Önceliği ve Farklılaştırılmış hizmetler (Diffserv) ayarları gibi) otomatik keşfi.
 • Konum veritabanlarının ve İnternet Üzerinden Ses Protokolü (VoIP) durumunda, Gelişmiş 911 hizmetlerinin oluşturulmasına izin vermek için cihaz konumu keşfi.
 • Power over Ethernet (PoE) uç noktalarının genişletilmiş ve otomatikleştirilmiş güç yönetimi.
 • Envanter yönetimi, ağ yöneticilerinin ağ cihazlarını izlemesine ve özelliklerini (üretici, yazılım ve donanım sürümleri, seri veya varlık numarası) belirlemesine olanak tanır.

LLDP-MED protokol uzantısı resmi olarak onaylandı ve Nisan 2006’da Telekomünikasyon Endüstrisi Birliği (TIA) tarafından standart ANSI/TIA-1057 olarak yayınlandı.