skip to Main Content

Benzer konularla ilgili 2015’te TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA ve 2017de 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunları (KVKK) çıkmıştı.

iys-ileti-yonetim-sistemi-nedir-elektronik-ticaret-eticaret-sms

04.01.2020 tarihli Resmî Gazete yayınlanan Ticari Elektronik İleti Yönetmelik Değişikliği ve Türkiye’de gerçekleştirilen kişisel verileri koruma faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişilere kayıt zorunluluğu getirilen yeni bir sistem oluşturulması düzenlenmiştir.

İYS yani “ileti yönetim sistemi” nedir?

“Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe alınan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak; Hizmet Sağlayıcıların arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecekleri, web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alıp güvenli biçimde saklayacak ulusal veri tabanı sistemidir.”

Ayrıca, yönetmelik kapsamında alınmış olan onayların 01.06.2020 tarihine kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS başvuru yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Alıcılar, İYS’ye kaydedilen onayları 01.09.2020 tarihine kadar kontrol edecektir. Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilecektir.
İYS için ne yapmak gereklidir? Başvuru süreci nasıldır?

Başvuru süreci

Öncelikle başvuru süreci hizmet sağlayıcılar içindir. Alıcılar bu süreçle ilgili bilgi almak isterse mevzuatı incelemediler.

Kim yapabilir?

Başvuru sadece MERSİS kaydı olan ve bu kayda göre yetkili görünen kişiler tarafından yapılabilir.

Gerekli bilgiler

İmza yetkilisinin T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası ve kurumsal e-posta adresi istenecekler arasındadır.

Kontrol

MERSİS’te yer alan bilgilerinizin doğru olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Güncel olmayan bilgilerinizi sadece MERSİS üzerinden güncelleyebilirsiniz.

Evraklar

Ticari elektronik ileti gönderimi yaptığı markaların tescil belgeleri ve e-İmza’lı İYS Temel Hizmetler Kullanım Taahhütnamesi gereklidir.

İmza

Müştereken temsil yetkisi bulunuyorsa en az bir yetkilinin daha, ilk yetkili tarafından imzalanmış dokümanı imzalaması gerekmektedir.

UYUM İÇİN SÜRELER

  • E-Ticaret Kanunu kapsamında alınan onayların alınan onaylar 1 Haziran 2020 tarihine kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılması gerekmektedir.
  • Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onayların İYS’ye yüklendiği ve 1 Eylül 2020 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkanının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilecektir.
  • Alıcılar, İYS’ye kaydedilen onayları 1 Eylül 2020 tarihine kadar kontrol etmesi gerekmektedir. Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilecektir.
  • Ticaret Bakanlığı, bu tarihleri üç ay ertelemeye yetkilidir.

Hizmet sağlayıcılar, İleti Yönetim Sistemi haricinde aldıkları onay ve ret bildirimlerini İYS’ye ekleyecek; İYS ise, kendi sistemine iletilen izinler için alıcılara bildirim gönderecektir. Alıcılar dilediklerinde bu onay bildirimleri üzerinden çıkış hakkını kullanabilecektir.

En nihayetinde, mevcut izinlerin 1 Haziran 2020 tarihine kadar İYS üzerine aktarılması gereklidir. Bu tarih itibariyle aktarılmayan izinler geçersiz sayılacaktır.

GSM operatörleri, alıcıların onay durumlarını İYS üzerinden sorgulayabilir. Sonuç olarak 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle hizmet sağlayıcılar, İYS üzerinde eklenmiş onayı olmayan alıcılara, ileti gönderemeyecektir.