Skip to content

IP adresi, bir bilgisayar ağına bağlı cihazların birbirleri ile iletişim kurmak için kullandıkları adres, tanımlayıcı numaradır. İngilizce: Internet Protocol yani internet protokolü anlamına gelir.

İnternet’e veya bir sisteme bağlanan her bilgisayara (ya da elektronik bir cihaz da olabilir), İnternet Servis Sağlayıcısı tarafından bir IP adresi atanır ve internetteki diğer bilgisayarlar bu bilgisayara verilen bu adres ile iletişim kurar. IP adresine sahip iki farklı cihaz aynı ağda olmasa dahi, yönlendiriciler (router) vasıtası ile birbirleriyle haberleşebilirler.

IP adresi sadece bilgisayarlarda ya da modem gibi ağ cihazlarında bulunmaz. Akıllı cep telefonları, telefon santralleri, el terminalleri, kameralar, ses ve görüntü yayın cihazları, akıllı televizyonlar, temizlik robotları gibi birçok cihaz günümüzde IP adresine ihtiyaç duyar.

IP adresleri şu anda yaygın kullanımda olan IPv4 için 32 bit boyunda olup, noktalarla ayrılmış 4 adet 8 bitlik sayıyla gösterilir. Bunlara oktet denir. Örneğin: 192.168.10.5

Bir web sitesine erişirken de aslında IP ile iletişim kurulur. Fakat insanlar her bilgisayarın ip adresini ezbere bilemeyeceği için DNS dediğimiz isim çözümleme sistemi geliştirilmiştir. Bu sayede siz web sitesini bulunduran sunucu bilgisayar ip adresini bilmeseniz dahi ona atanan bir isim (nolto.com gibi) ile erişebilirsiniz.

IPv4 ve IPv6 olmak üzere iki adet versiyonu (sürümü) bulunmaktadır. VoIP Ağları üzerinde IPv6’nın nasıl kullandığını anlamak için https://www.nolto.com/telekomunikasyon/ipv6-aglarinda-voip/ blog yazısını okuyabilirsiniz. Buraya kadar olan kısımda IP Nedir? IP Adresi Nedir? soruları cevaplanmış oldu.

Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask) Nedir?

IP adresi içersindeki Host (yani istemci) ile network bilgisini ayırmaya yarayan numaradır. TCP/IP’de iki cihaz aynı ağda olup olmadıklarını birbirlerinin IP adreslerinin ilk birkaç basamağına bakarak anlarlar. Bu basamağa IP maskesi veya Alt ağ maskesi (IP mask veya Subnet Mask) denir. Örneğin IP maskesi 255.255.255.0 ise, ilk üç basamağı (yani ilk 24 bit’i) aynı olan iki makine aynı ağda demektir. Bu durumda, 192.168.0.1 ile 192.168.0.2 aynı ağda, 192.168.1.1 ise başka bir ağdadır.

Alt Ağ Oluşturmanın Önemi

Alt ağ uygulamasının temel amacı ağı iki veya daha fazla alt ağa bölmektir. Ağ güvenliğini arttırırken aynı zamanda tıkanıklığı azaltır. Ağı farklı departmanlar arasında ayırarak şirketlerin çeşitli idari departmanlarına çok sayıda avantaj sağlar. Ek olarak, alt ağ oluşturmanın önemi aşağıda üç noktaya toplanabilir.

IP adreslerinin yönetimi:
Birden çok ana makineye (genellikle otuz) sahip geniş bir ağda, bunları verimli bir şekilde organize etmek karmaşık bir olay olabilir. Alt ağ, daha büyük ağları daha küçük ağlara ayırmamızı sağlar.

Ağ trafiği azalır:
Daha küçük ağların oluşturulması nedeniyle ağ sınırları üzerindeki yayın trafiği azalır, bu da daha küçük yayın etki alanlarına neden olur.

Süreci basitleştirme:
Alt ağlar büyük ağları daha küçük ağlara bölebilir ve bu da daha basit ve daha dar sorun giderme işlemlerine neden olur.

Ağ Geçidi (Default Gateway) Nedir?

Farklı ağlardaki cihazların birbiri ile iletişim kurabilmesi için geçiş yapmalarını sağlayan cihaz yani yönlendiricilerdir. Örneğin evinizdeki bilgisayarlar ve akıllı telefonunuz ev içindeki ağınızı oluşturur. Tek bir bilgisayar da olabilir önemli değil. internet ise başka bir ağdır. Evinizdeki cihaz ile internet üzerindeki cihazların birbiri iletişimini evinizdeki ADSL modem sağlar. Bu durumda sizin ağ geçidiniz ADSL modeminiz olmaktadır. Bu yüzden ip ayarları yapılırken varsayılan ağ geçidi olarak ADSL modeminizin ip adresi otomatik olarak tanımlanır.

Varsayılan ağ geçidi, bir ağdaki cihazların başka bir ağdaki cihazlarla iletişim kurmasını sağlar. Örneğin bir bilgisayar bir web sayfası isterse, yerel ağdan İnternet’e ulaşmak için çıkmadan önce istek varsayılan ağ geçidinden geçer. Varsayılan ağ geçidini yerel ağ ve internet arasında bir ara aygıt olarak düşünün. Varsayılan ağ geçidi dahili verileri internete ve tekrar geri aktarır.

DNS nedir?

Alan Adı Sistemi (DNS), kullanıcıların sayısal İnternet protokolü adresleri yerine İnternet alan adları ve aranabilir URL’ler kullanarak web sitelerine bağlanmasını mümkün kılan şeydir. 93.184.216.34 gibi bir IP adresini hatırlamak yerine, kullanıcılar bunun yerine www.deneme.com’u arayabilirler.

DNS’nin arkasındaki teknoloji, telefon kişilerinin akıllı telefonlarda yönetilme biçimine benzetilebilir. Bireysel telefon numaralarını hatırlamak yerine, kullanıcılar numaralarını kişi listelerinde saklayarak kolayca kaydedebilir ve bulabilir- ad ve soyadlarına göre kolayca aranabilir.

DNS’nin arkasındaki çeviri teknolojisi, özellikle marka kimliğini oluştururken ve kendilerini müşterilerine sunarken işletmelerin İnternet’i nasıl kullandığını tamamen tanımlamıştır. Bir Alan Adı Sistemi kullanılmadan, müşteriler hangi web sitelerini aradıklarını hızla kaybedebilirler. IP adresleri zaman zaman değişse de alan adlarının hatırlanması ve tutarlı kalması kolaydır.