Skip to content

Dün itibariyle “.com.tr” domainleri Türkiye’de satmaya yetkili olan kurum “METUnic”den şöyle bir eposta gönderildi:

Değerli Kullanıcımız,
METUnic olarak, yapılacak değişikliklerin siz kullanıcılarımıza en iyi şekilde aktarılması ve uygulanmasına önem vermekteyiz.
Bu sebeple, TRABİS ile belgesiz sahip olabileceğiniz alan adı uzantıları ve belgeleriniz ile yapabileceğiniz işlemleri anlatan bir metin hazırladık.
TRABİS: Belgeli ve Belgesiz Alınabilecek Alan Adı Uzantıları linkinden ilgili metine ulaşabilirsiniz.
Geçiş süreçlerini doğru ve eksiksiz takip edebilmeniz için tüm gelişmeler ile ilgili olarak e-posta iletilerimiz, web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bilgilendirmeler yapılacaktır.

TRABİS Nedir?

07/11/2010 tarihli ve 27752 sayılı resmi gazete’ de yayımlanan “internet alan adları yönetmeliği” ile tanımı yapılan “.tr ağ bilgi sistemi”dir.

Trabis .TR uzantılı alan adlarının ve buna ait veritabanının işlenmesini, rehber oluşturmayı, güncelleme işlemi ve rehberlik hizmeti sunulması, alan adı başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı yapılmasına olanak sağlayan güvenlikli ve sürekliliği olacak şekilde gerçekleştirildiği bir sistemdir.

Belgeli Ve Belgesiz Alınabilecek Domainler TR Uzantılı Domainler

TRABİS ile birlikte alan adı tahsis işlemlerinde değişiklikler meydana gelecektir.

Nic.TR döneminde en fazla işlem yapılan ve belgeli tahsis edilen com.tr, net.tr ve org.tr uzantılı alan adlarının tahsisi, TRABİS ile “belgesiz” ve “ilk gelen alır” prensibine uygun şekilde yapılacaktır.

Ayrıca, gen.tr, biz.tr, tv.tr, web.tr, info.tr, bbs.tr, tel.tr ve name.tr domainlerinin kaydı, belgesiz olarak yapılmaya devam edecektir.

Bunların dışında, gov.tr, edu,tr, bel.tr, k12.tr, av.tr, dr.tr, pol.tr ve kep.tr uzantılı alan adları ise önceden olduğu gibi TRABİS döneminde de belgeli şekilde tahsis edilecektir.

Trabis Nedir-belgesiz-com-tr-domain-nasil-alinir

İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca (“Bakanlık“) hazırlanan İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik“) 20 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile alan adı tahsis sisteminde özellikle de TRABİS ile yeni bir döneme geçilecek olması göz önünde bulundurularak ileride meydana gelebilecek gereksinimler çerçevesinde düzenlemeler yapılmıştır. TRABİS’e ilişkin hukuk bültenimize burdan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik Neler Getiriyor?

Yönetmelik ile yapılan değişiklikler belli başlı şu biçimdedir:

 • Yönetmelik’te Bakanlık tanımı “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” olarak güncellenmiştir.
 • Tahsise kapalı adlar listesi, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olma gibi nedenlerle tahsisine izin verilmeyen alan adlarından oluşan liste olarak tanımı yapılmıştır.
 • Alan adından feragat halinde alan adı müracaatsuna ilişkin ücretinin iade edilemeyeceği ve feragat edilen alan adının yeniden açılmasına ilişkin hususların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“Kurum“) tarafından düzenleneceği öngörülmüştür.
 • Belgeli tahsis edilen alt alan adları için müracaat esnasında sunulmakta olan bilgi ve/ya da belgelerin geçerliliğini yitirdiğinin tespit edilmesi durumunda Kurum’a ilgili alan adı tahsisini iptal etme hakkı verilmiştir.
 • Yeniden tahsise açılan alan adları için daha önce üç ay süre ile müracaat talebi alınmazken, Yönetmelik ile bu süre iki aya düşürülmüştür.
 • Alan adı tahsisine ilişkin yaşanan ihtilaflarda alternatif Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı’ların (“UÇHS“) belirlenmesine ilişkin düzenlemeler yapılmış ve ihtilafların çözüm süreçlerinin hakemler ya da hakem heyetleri vasıtası ile yürütülmesi öngörülmüştür.
 • Kurum’a ilgili mevzuat çerçevesinde kayıt kuruluşlarını ve UÇHS’leri denetlemenin yanında bunların faaliyetlerine son vermek dâhil gerekli idari yaptırımları uygulama yetkisi verilmiştir.
 • Kayıt kuruluşlarının TRABİS’e entegre olan sistemlerini ve yedeklerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulundurmaları ve alan adı ihtilaflarına ilişkin kendilerine iletilen mahkeme kararları ile UÇHS’ler tarafından iletilen ihtilafa konu olan alan adlarına ilişkin hakem ya da hakem heyeti kararlarının gereğini yerine getirmekle yükümlü olmaları öngörülmüştür.
 • İnternet alan adlarına ilişkin pazar şartları, uyuşmazlık sayıları gibi hususları dikkate alarak faaliyet gösterecek UÇHS sayısına Kurum’un üst sınır getirebileceği öngörülmüştür.
 • Faaliyet gösteren asgari bir UÇHS’nin bulunmaması durumunda, İnternet Alan Adları Yönetmeliğinin altıncı bölümünde tanımlanan alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmasının bir UÇHS faaliyete geçene kadar Kurum tarafından belirlenen tarafça işletilmesi öngörülmüştür.
 • TRABİS’in faaliyete geçmesinden önce tahsis edilmiş olan alan adları için, alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmasına müracaat yapılamayacağı düzenlenmiştir. Ancak bu alan adlarından TRABİS faaliyete geçtikten sonra yenileme işlemi yapılanlar için uyuşmazlık çözüm mekanizmasına müracaat yapılması mümkün kılınmıştır.
 • Kurum tarafından yetki verilen kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları tarafından kullanılacak olan “.Kep.Tr” uzantısı alt alan adları listesine ilave edilerek, alt alan adlarının listesi güncellenmiştir.

Sonuç

Yönetmelik ile alan adları idaresinde yakın zamanda bu konu da yetkili olacak TRABİS dönemine hazırlık hedeflenmiş ve alan adlarına ilişkin tahsis, koruma, iptal, uyuşmazlık çözüm mekanizmaları gibi konularda yenilikler getirilmiştir.

Kaynak:
https://blog.metunic.com.tr/2021/11/19/belgeli-ve-belgesiz-tahsisi-yapilacak-alan-adlari/index.htm